Radu Petrescu și condiția romanului metaerotic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
638 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-12-07 11:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09 (513)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1736)
SM ISO690:2012
CORCINSCHI, Nina. Radu Petrescu și condiția romanului metaerotic. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 3(46), pp. 139-144. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Radu Petrescu și condiția romanului metaerotic

Radu Petrescu and the condition of the meta-erotic novel

CZU: 821.135.1.09

Pag. 139-144

Corcinschi Nina
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 24 noiembrie 2017


Rezumat

Matei Iliescu, by Radu Petrescu is one of the first Romanian novels to launch the bookish dialogue with the memory of the erotic paradigm of literature. It’s a novel about the erotic speech, about the erotic literature and its characters. Eros becomes a metatheme, an illustration of the world erotic prototypes in the post-modernism mirror. The Eroticon of the mirror, the theatre of seduction, the Eroticon of the window, the idyllic and love-passion erotology etc., are redesigned and rewritten according to the poetics of the „Targoviste School”. The romantic fable between Matei and Dora becomes a novel narrative occasion for a rewrite of the old love prototypes in a post-modernist key to test their validity in a paper world, in a world of library.  

Matei Iliescu de Radu Petrescu este unul dintre primele romane românești care deschid dialogul livresc cu memoria paradigmei erotice a literaturii. E un roman despre discursul erotic, despre literatura erotică și personajele ei. Erosul devine o metatemă, o ilustrare în oglinda postmodernității a arhetipurilor erotice ale lumii. Eroticonul oglinzii, teatrul seducției, eroticonul ferestrei, erotologia idilică și cea a iubirii-pasiune etc. sunt regândite și rescrise în conformitate cu poetica „Școlii de la Târgoviște”. Fabula amoroasă dintre Matei și Dora devine prilej narativ în roman pentru o rescriere a vechilor arhetipuri ai iubirii într-o cheie postmodernistă, care să le testeze validitatea într-o lume de hârtie, o lume a bibliotecii.  

Cuvinte-cheie
eroticon, erotologie, ficțiune amoroasă, cod postmodernist,

convenţie, rescriere

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-56218</cfResPublId>
<cfResPublDate>2017-09-29</cfResPublDate>
<cfVol>46</cfVol>
<cfIssue>3</cfIssue>
<cfStartPage>139</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0461</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/56218</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Radu Petrescu și condiția romanului metaerotic</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>eroticon; erotologie; ficțiune amoroasă; cod postmodernist; convenţie; rescriere</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Matei Iliescu, by Radu Petrescu is one of the first Romanian novels to launch the bookish dialogue with the memory of the erotic paradigm of literature. It&rsquo;s a novel about the erotic speech, about the erotic literature and its characters. Eros becomes a metatheme, an illustration of the world erotic prototypes in the post-modernism mirror. The Eroticon of the mirror, the theatre of seduction, the Eroticon of the window, the idyllic and love-passion erotology etc., are redesigned and rewritten according to the poetics of the &bdquo;Targoviste School&rdquo;. The romantic fable between Matei and Dora becomes a novel narrative occasion for a rewrite of the old love prototypes in a post-modernist key to test their validity in a paper world, in a world of library. &nbsp;</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p><em>Matei Iliescu </em>de Radu Petrescu este unul dintre primele romane rom&acirc;nești care deschid dialogul livresc cu memoria paradigmei erotice a literaturii. E un roman despre discursul erotic, despre literatura erotică și personajele ei. Erosul devine o metatemă, o ilustrare &icirc;n oglinda postmodernității a arhetipurilor erotice ale lumii. Eroticonul oglinzii, teatrul seducției, eroticonul ferestrei, erotologia idilică și cea a iubirii-pasiune etc. sunt reg&acirc;ndite și rescrise &icirc;n conformitate cu poetica &bdquo;Școlii de la T&acirc;rgoviște&rdquo;. Fabula amoroasă dintre Matei și Dora devine prilej narativ &icirc;n roman pentru o rescriere a vechilor arhetipuri ai iubirii &icirc;ntr-o cheie postmodernistă, care să le testeze validitatea &icirc;ntr-o lume de h&acirc;rtie, o lume a bibliotecii. &nbsp;</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-09-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-09-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-24239</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-09-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-24239</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-24239-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-09-29T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Corcinschi</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Nina</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>