Mass-media în relațiile cu politicul: concepte, funcții, teorii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
240 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-16 13:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
32.019.51:659.4(478) (1)
Politică (1693)
Publicitate. Informare. Relații cu publicul (138)
SM ISO690:2012
PERU-BALAN, Aurelia; TOFAN, Eugenia. Mass-media în relațiile cu politicul: concepte, funcții, teorii. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 3(46), pp. 86-92. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461

Mass-media în relațiile cu politicul: concepte, funcții, teorii

Mass-media in relation with politics: concepts, functions, theories


CZU: 32.019.51:659.4(478)
Pag. 86-92

Peru-Balan Aurelia, Tofan Eugenia
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 24 noiembrie 2017


Rezumat

This article contains reflections of the authors and also synthesis of classic theories that exhibit a scientific approach of the correlation between politics and mass-media; the impact of politics on press and, vice versa, the role of the press in promotion of ideologies and political options, especially in context of election campaigns. Why the media was dubbed “the forth power” and to what extent it justifies or not this quality – these are the conclusions that can be found in this article.  

Acest articol conține reflecțiile autorilor, dar și sinteze ale teoriilor clasice ce abordează, din punct de vedere științific, raporturile dintre politică și mass-media; impactul politicului asupra presei și, viceversa, rolul presei în promovarea ideologiilor și opțiunilor politice, îndeosebi, în contextul desfășurării campaniilor electorale. De ce presa a fost supranumită „puterea a patra” și în ce măsură își justifică sau ba acest calificativ – sunt concluziile pe care le conține articolul de față.  

Cuvinte-cheie
Republica Moldova, politică, mass-media, campanie electorală, propaganda, televiziune,

linșaj mediatic