Selectarea metodei de anestezie la gravida cu cancer de col uterin
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
250 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-17 12:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
618.146-006.6+618.2-055.2]:617-089.5 (1)
Științe medicale. Medicină (5109)
SM ISO690:2012
CORNOGOLUB, Alexandru; RUSU, Victoria; GURSCHI, Nicolae; CAZACU, Gheorghe; CAZACU, Corneliu; ŢÎGANCIUC, Lilia. Selectarea metodei de anestezie la gravida cu cancer de col uterin. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2016, nr. 2(66), pp. 177-178. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687

Selectarea metodei de anestezie la gravida cu cancer de col uterin

The choice of method of analgesia in pregnant women with cervical cancer

Выбор метода обезболивания у беременных женщин с раком шейки матки


CZU: 618.146-006.6+618.2-055.2]:617-089.5
Pag. 177-178

Cornogolub Alexandru1, Rusu Victoria1, Gurschi Nicolae1, Cazacu Gheorghe1, Cazacu Corneliu2, Ţîganciuc Lilia2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”
 
Disponibil în IBN: 23 noiembrie 2017


Rezumat

The choice of method of analgesia at the stages of surgical intervention (Caesarean operation and Wertheim) reasoning minimal impact on the fetus and the survival of anesthetics and drugs. The evidence of minimal impact on fetus and its survival on anesthetic drugs administered to mother, determines the choice of method of analgesia at the stages of surgery (C section and Wertheim). Therefore, at the stage of radical onco-gynecological. 

Выбор метода обезболивания на этапах хирургического вмешательства (операция кесарево сечения и Вертхейм) аргументирован минимальным воздействием на плод и его выживаемость анестетиков и наркотических средств, вводимых матери. На этапе радикальной онкогинекологической операции позволяет достичь адекватного обезболивания

Cuvinte-cheie
anesthesia, cancer, pregnant