Promovarea planificării familiale - o prerogativă a activităţii medicilor de familie?
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
380 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-19 14:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2:613.89+316.356.2 (1)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (543)
Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică (78)
Structură socială. Societatea ca sistem social (638)
SM ISO690:2012
SALARU, Virginia; CIUBOTARU, Victoria; COMENDANT, Rodica; ZARBAILOV, Natalia. Promovarea planificării familiale - o prerogativă a activităţii medicilor de familie? In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2016, nr. 2(66), pp. 215-217. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687

Promovarea planificării familiale - o prerogativă a activităţii medicilor de familie?

Promoting family planning – a prerogative of for family doctors’ activity?

Продвижение планирования семьи – прерогатива деятельности семейного врача?


CZU: 614.2:613.89+316.356.2
Pag. 215-217

Salaru Virginia1, Ciubotaru Victoria2, Comendant Rodica13, Zarbailov Natalia1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive (CIDSR)
 
Disponibil în IBN: 23 noiembrie 2017


Rezumat

Family doctors play an important role in family planning services. Realization of this obligation according to job description faces a number of obstacles both personal and system level. This study concerns the evaluation of barriers and facilitating factors in the delivery of family planning services in primary health care in Republic of Moldova.    

Семейные врачи играют важную роль в предоставлении услуг в области планирования семьи. Выполнение этого обязательства в соответствии с должностной инструкцией сталкивается с рядом препятствий личного характера и системных. Это исследование выявляет барьеры и факторы, способствующие предоставлению услуг по планированию семьи в системе первичной медико-санитарной помощи в Республике Молдова

Cuvinte-cheie
family doctor, family planning, health promotion