Aspectele de comunicare în prevenirea consumului de tutun și alcool
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
596 26
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-25 19:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613.81/.84:614.2(478) (3)
Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică (81)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (588)
SM ISO690:2012
GÎNCU, Mariana; SILITRARI, Natalia; PRISACARI, Viorica; ŞALARU, Ion. Aspectele de comunicare în prevenirea consumului de tutun și alcool. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2016, nr. 3(67), pp. 58-60. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687

Aspectele de comunicare în prevenirea consumului de tutun și alcool

Communication ISSUES in alcohol and tobacco prevention


CZU: 613.81/.84:614.2(478)
Pag. 58-60

Gîncu Mariana, Silitrari Natalia, Prisacari Viorica, Şalaru Ion
 
Centrul Naţional de Sanătate Publică
 
Disponibil în IBN: 21 noiembrie 2017


Rezumat

The article include the evaluating of the knowledge, attitudes and practices before and after national communication campaign, focused on current and potential tobacco consumers with the slogan ”Mă lepăd!” – ”I quit!” and for reducing harmful alcohol consumption entitled ”Cu mintea trează” – ”With sober mind”. This research was conducted using the methodology of KAP study, conducted in the Republic of Moldova during 2012-2014.

В статье проведена оценка знаний, отношения и практик до и после проведения национальных комму никационных кампаний, направленных на нынешних и потенциальных потребителей табака с лозунгом “Отрекаюсь”, и для снижения употребления алкоголя под названием “С трезвым умом”. Данное исследование было проведено с использованием методологии исследований KAP, проводимых в Республике Молдова в период 2012-2014 гг.

Cuvinte-cheie
tobacco use,

harmful alcohol consumption, KAP study, the national communication campaign