Câteva aspecte teoretice privind legătura de cauzalitate în unele ramuri ale dreptului public
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
161 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-15 12:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342 (2011)
Drept public. Drept constituțional. Drept administrativ (1910)
SM ISO690:2012
CERBA, Veaceslav. Câteva aspecte teoretice privind legătura de cauzalitate în unele ramuri ale dreptului public. In: Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), pp. 51-53. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 11(311) / 2017 / ISSN 1810-309X

Câteva aspecte teoretice privind legătura de cauzalitate în unele ramuri ale dreptului public


CZU: 342
Pag. 51-53

Cerba Veaceslav
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 noiembrie 2017


Rezumat

Atunci când se compară modelele teoretice ale răspunderii juridice de drept privat și de drept public se pot supune comparării atât modelele generalizatoare, cât și componentele lor. Astfel, articolul de mai jos pune în lumină câteva aspecte specifice ale legăturii cauzale manifestate în unele ramuri ale dreptului public.

When comparing the theoretical models of legal liability in private and public law, specific features of each are detected. When comparing the components of these theoretical models, other peculiarities are highlighted too. Thus, the article below concerns specific aspects of the causal connection in some forms of legal liability in public law.

Cuvinte-cheie
răspundere juridică, legătura de cauzalitate,

răspundere de drept public