Evoluţia şi afirmarea normelor de incriminare penală a faptelor de poluare a apei la nivel national
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
118 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.2/7:504.4 (1)
Drept penal. Infracțiuni penale (2203)
Știința mediului înconjurător (268)
SM ISO690:2012
BOŞCANEANU, Marcel. Evoluţia şi afirmarea normelor de incriminare penală a faptelor de poluare a apei la nivel national. In: Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), pp. 34-38. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 11(311) / 2017 / ISSN 1810-309X

Evoluţia şi afirmarea normelor de incriminare penală a faptelor de poluare a apei la nivel national


CZU: 343.2/7:504.4
Pag. 34-38

Boşcaneanu Marcel
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 noiembrie 2017


Rezumat

Fiind de părerea că iniţierea oricărui studiu în materie juridică trebuie să înceapă de la elucidarea caracterului evolutiv al normelor în domeniul cercetat, în cazul nostru, al protecţiei resurselor acvatice, intenţionăm a arăta prin textul ce urmează, consecutivitatea trecerii de la spectrul normelor generale de protecţie a apelor la cele cu caracter penal, mult mai represive, dar totodată eficiente sub aspect preventiv, ţinând cont de vasta gamă a funcţiilor pedepsei penale.

Being of the opinion that the initiation of any legal matters in the trial must begin by elucidating the evolutionary character of rules in the field, in our case, the protection of aquatic resources, we intend to show through the following text the first words of the passage from the spectrum of the general rules of protection of waters at the criminal offence, more repressive, but also efficient preventive aspect, taking into account the wide range of criminal punishment.

Cuvinte-cheie
norme juridice,

reglementare, mediu, resurse naturale, poluare, prejudiciu, răspundere penală, prejudiciu