Infracțiunile contra frontierei de stat – analizate și interpretate prin prisma cercetărilor științifice publicate în alte state
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
207 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-14 16:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.343.6 (3)
Infracțiuni împotriva statului (552)
SM ISO690:2012
MEGHEREA, Marin. Infracțiunile contra frontierei de stat – analizate și interpretate prin prisma cercetărilor științifice publicate în alte state. In: Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), pp. 17-24. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 11(311) / 2017 / ISSN 1810-309X

Infracțiunile contra frontierei de stat – analizate și interpretate prin prisma cercetărilor științifice publicate în alte state


CZU: 343.343.6
Pag. 17-24

Megherea Marin
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 noiembrie 2017


Rezumat

După cum se nuanțează pe bună dreptate în literatura de specialitate străină, implicațiile penale ale legislației comunitare trebuie să stea în centrul atenției organelor competente, mai cu seamă după integrarea în Uniunea Europeană, fiind necesară o identificare a soluțiilor legislative adecvate care să traducă în viață, după cum se operează de către autorul citat – comandamentele superioare promovate de Uniunea Europeană.

As it is rightly highlighted in foreign specialty literature, the criminal implications of the Community legislation must be the focus of the competent bodies, especially after the integration into the European Union, and it is necessary to identify the appropriate legislative solutions that will translate into life, as operated by the quoted author - the higher commissions promoted by the European Union.

Cuvinte-cheie
frontieră, frontiera de stat, teritoriu,

frontieră vamală, regim juridic al frontierei, regim juridic al frontierei de stat