Erori şi dificultăţi în tratamentul hemoragiilor digestive superioare la pacienţii cu ciroză hepatică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
248 16
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-14 07:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.36-004:616.33-005.1 (1)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1000)
SM ISO690:2012
ANGHELICI, Gheorghe; PANICI, Ion; PISARENCO, Sergiu; DANU, Maria. Erori şi dificultăţi în tratamentul hemoragiilor digestive superioare la pacienţii cu ciroză hepatică. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2016, nr. 2(66), pp. 148-151. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687

Erori şi dificultăţi în tratamentul hemoragiilor digestive superioare la pacienţii cu ciroză hepatică

Errors and difficulties in treatment of superior digestive tract in patients with liver cirrhosis

Ошибки и трудности лечения кровотечений верхнего пищеварительного тракта у больных циррозом печени


CZU: 616.36-004:616.33-005.1
Pag. 148-151

Anghelici Gheorghe1, Panici Ion2, Pisarenco Sergiu1, Danu Maria1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”
 
Disponibil în IBN: 19 noiembrie 2017


Rezumat

Bleeding from esophageal varices are frequent causes of bleeding from the upper parts of the gastrointestinal tract. The frequency of esophageal varices in patients with cirrhosis ranges from 25 to 80%. A warning or stop bleeding from varicose veins of the esophagus and the stomach is one of the main objectives of surgical treatment of patients with portal hypertension.

Кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода относятся к частым причинам кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Частота обнаружения варикозно-расширенных вен пищевода у больных циррозом печени колеблется от 25 до 80%. Предупреждение или остановка кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка является одной из основных задач хирургического лечения больных портальной гипертензией.

Cuvinte-cheie
liver cirrhosis, esophageal varices, portal hypertension,

bleeding