Analiza regimurilor nesimetrice în circuitele electrice însoţite de arcul voltaic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
601 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-13 12:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311.014.019.3. (2)
Electrotehnică (793)
SM ISO690:2012
ERHAN, Fiodor; VILCOV, Iurie; POPESCU, Victor; LUKIANENCO, Elena. Analiza regimurilor nesimetrice în circuitele electrice însoţite de arcul voltaic . In: Ştiinţa Agricolă. 2007, nr. 1, pp. 64-67. ISSN 1857-0003.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa Agricolă
Numărul 1 / 2007 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202

Analiza regimurilor nesimetrice în circuitele electrice însoţite de arcul voltaic

CZU: 621.311.014.019.3.
Pag. 64-67

Erhan Fiodor1, Vilcov Iurie1, Popescu Victor1, Lukianenco Elena2
 
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

În procesul de funcţionare a sistemelor electroenergetice dese ori apar procese tranzitorii, care de cele mai dese ori sunt însoţite de arcul voltaic. La analiza influenţii diferitor regimuri de funcţionare a echipamentelor electrice şi in deosebi a întrerupătoarelor e necesar de ţinut cont de influenţa negativă a curenţilor de scurtcircuit şi a arcului voltaic ce aduc la micşorarea nivelului de fiabilitate de funcţionare a echipamentelor electroenergetice.

Cuvinte-cheie
Distribution system, Electrical power systems, Nonsymmetrical regimes, Transaction processes.,

Electric arc

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Analiza regimurilor nesimetrice în circuitele electrice însoţite de arcul voltaic
">
<meta name="citation_author" content="Erhan Fiodor">
<meta name="citation_author" content="Vilcov Iurie">
<meta name="citation_author" content="Popescu Victor">
<meta name="citation_author" content="Lukianenco Elena">
<meta name="citation_publication_date" content="2007/06/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Ştiinţa Agricolă">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="64">
<meta name="citation_lastpage" content="67">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Analiza%20regimurilor%20nesimetrice%20in%20circuitele%20electrice_0.pdf">