Analiza regimurilor nesimetrice în circuitele electrice însoţite de arcul voltaic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
603 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-13 12:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311.014.019.3. (2)
Electrotehnică (793)
SM ISO690:2012
ERHAN, Fiodor; VILCOV, Iurie; POPESCU, Victor; LUKIANENCO, Elena. Analiza regimurilor nesimetrice în circuitele electrice însoţite de arcul voltaic . In: Ştiinţa Agricolă. 2007, nr. 1, pp. 64-67. ISSN 1857-0003.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa Agricolă
Numărul 1 / 2007 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202

Analiza regimurilor nesimetrice în circuitele electrice însoţite de arcul voltaic

CZU: 621.311.014.019.3.
Pag. 64-67

Erhan Fiodor1, Vilcov Iurie1, Popescu Victor1, Lukianenco Elena2
 
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

În procesul de funcţionare a sistemelor electroenergetice dese ori apar procese tranzitorii, care de cele mai dese ori sunt însoţite de arcul voltaic. La analiza influenţii diferitor regimuri de funcţionare a echipamentelor electrice şi in deosebi a întrerupătoarelor e necesar de ţinut cont de influenţa negativă a curenţilor de scurtcircuit şi a arcului voltaic ce aduc la micşorarea nivelului de fiabilitate de funcţionare a echipamentelor electroenergetice.

Cuvinte-cheie
Distribution system, Electrical power systems, Nonsymmetrical regimes, Transaction processes.,

Electric arc

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Erhan, F.</dc:creator>
<dc:creator>Vilcov, I.</dc:creator>
<dc:creator>Popescu, V.S.</dc:creator>
<dc:creator>Lukianenco, E.</dc:creator>
<dc:date>2007-06-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>În procesul de funcţionare a sistemelor electroenergetice dese ori apar procese tranzitorii, care de cele mai dese ori sunt însoţite de arcul voltaic. La analiza influenţii diferitor regimuri de funcţionare a echipamentelor electrice şi in deosebi a întrerupătoarelor e necesar de ţinut cont de influenţa negativă a curenţilor de scurtcircuit şi a arcului voltaic ce aduc la micşorarea nivelului de fiabilitate de funcţionare a echipamentelor electroenergetice.</dc:description>
<dc:source>Ştiinţa Agricolă  (1) 64-67</dc:source>
<dc:subject>Distribution system</dc:subject>
<dc:subject>Electrical power systems</dc:subject>
<dc:subject>Nonsymmetrical regimes</dc:subject>
<dc:subject>Transaction processes.</dc:subject>
<dc:subject>Electric arc</dc:subject>
<dc:title>Analiza regimurilor nesimetrice în circuitele electrice însoţite de arcul voltaic
</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>