Jubileu. Profesorul universitar Constantin Eţco. Perseverenţa și devotamentul definesc succesul
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-12-29 10:14
Vizualizări 41
Vizitatori unici 2
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.12:61(478)(092) (2)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (939)
Științe medicale. Medicină (3317)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 5(69) / 2016 / ISSN 1729-8687
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jubileu. Profesorul universitar Constantin Eţco. Perseverenţa și devotamentul definesc succesul


CZU: 378.12:61(478)(092)
Pag. 69-70

Lozan Oleg
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 12 November, 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-55833</doi_batch_id>
<timestamp>1534805861</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Asociaţia Economie, Management şi Psihologie în Medicină</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină </full_title>
<issn media_type='print'>17298687</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<issue>5(69)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p><strong>Jubileu. </strong><strong>Profesorul universitar Constantin Eţco. Perseverenţa și devotamentul definesc succesul</strong></p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Oleg</given_name>
<surname>Lozan</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>69</first_page>
<last_page>70</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>