Jubileu. Profesorul universitar Constantin Eţco. Perseverenţa și devotamentul definesc succesul
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-12-29 10:14
Vizualizări 39
Vizitatori unici 3
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.12:61(478)(092) (2)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (939)
Științe medicale. Medicină (3317)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 5(69) / 2016 / ISSN 1729-8687
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jubileu. Profesorul universitar Constantin Eţco. Perseverenţa și devotamentul definesc succesul


CZU: 378.12:61(478)(092)
Pag. 69-70

Lozan Oleg
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 12 November, 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

BibTeX Export

@article{ibn_44895,
author = {Musteaţă, S.G.},
title = {LAUDATIO in honorem prof. univ. dr. hab. Gheorghe Postică cu ocazia conferirii titlului onorific doctor honoris causa al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, 2 octombrie 2014},
journal = {PLURAL. History, Culture, Society},
year = {2014},
volume = { (1-2)},
pages = {205-209},
month = {Dec},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/44895},
}