Conceptul neurologiei funcţionale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
394 3
Ultima descărcare din IBN:
2016-07-12 15:31
SM ISO690:2012
MOLDOVAN, Ion; VOVC, Victor. Conceptul neurologiei funcţionale. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2006, nr. 4(8), pp. 16-21. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(8) / 2006 / ISSN 1857-0011

Conceptul neurologiei funcţionale

Pag. 16-21

Moldovan Ion12, Vovc Victor21
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Abordarea clinico-morfologică a neurologiei clasice nu întotdeauna poate explica deplin unele fenomene clinice. Explicaţia în aceste cazuri necesită o lărgire a cadrului conceptual al neurologiei. Lucrarea este o încercare de constituire a unei paradigme posibile a neurologiei funcţionale.

The clinical - morphological approach of classical neurology cannot fully explain certain clinical neurological phenomena. The explanation in these cases requires the extension of conceptual borders of neurology. We set out to present a possible paradigm of functional neurology.