Studierea şi evaluarea markerilor serologici ai hepatitelor virale B, C şi HIV/SIDA la bolnavii de tuberculoză
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
378 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-15 19:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.24-002.5:[616.36-002+616.98:578.828(HIV)] (1)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (445)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1103)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (259)
Virologie (140)
SM ISO690:2012
SPÎNU, Constantin; ISAC, Maria; GURIEV, Vladimir; SAJIN, Octavian; SPÎNU, Igor. Studierea şi evaluarea markerilor serologici ai hepatitelor virale B, C şi HIV/SIDA la bolnavii de tuberculoză. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2016, nr. 1(65), pp. 27-31. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1(65) / 2016 / ISSN 1729-8687

Studierea şi evaluarea markerilor serologici ai hepatitelor virale B, C şi HIV/SIDA la bolnavii de tuberculoză

Study and evaluation of serological markers of viral hepatitis B, C and HIV / AIDS in TB patients

Изучение и оценка серологических исследований на маркеры вирусных гепатитов В, С и ВИЧ-инфекции среди пациентов больных туберкулёзом


CZU: 616.24-002.5:[616.36-002+616.98:578.828(HIV)]
Pag. 27-31

Spînu Constantin, Isac Maria, Guriev Vladimir, Sajin Octavian, Spînu Igor
 
Centrul Naţional de Sanătate Publică
 
Disponibil în IBN: 10 noiembrie 2017


Rezumat

In the article “Study and evaluation of serological markers of viral hepatitis B, C and HIV / AIDS in TB patients” were presented data on the level of detection of markers of viral hepatitis B, C and HIV/AIDS among TB patients. In total in the study were included 110 patients with tuberculosis. Following the investigation it was established that the marker HBs Ag was detected in 16.4 ± 3.5% (18 people), anti-HBc were detected in 55.5 ± 4.7% (61 people), protective antibodies against hepatitis B–anti-HBs were detected in 61.8 ± 4.6% (68 persons), where as antibodies to hepatitis C virus were detected in 8.1 ± 2.6% (9 people). Proportion of HIV positive Ab/Ag was 4.5 ± 2.0% (5 people).The results confirm that TB patients are at increased risk of infection with viral hepatitis B, C and HIV infection and need to be vaccinated against hepatitis B.  

В статье “Изучение и оценка серологических исследований на маркеры вирусных гепатитов В, С и ВИЧ-инфекции среди пациентов больных туберкулёзом” представлены данные по уровню выявления маркеров гепатитов В, С и ВИЧ/СПИД среди больных туберкулезом. Всего было обследовано 110 больных туберкулезом. В результате исследования было установлено, что маркер Hbs Ag был обнаружен у 16,4 ± 3,5% (18 человек), анти-HB cсумар был обнаружен у 55,5 ± 4,7% (61 человек), анти-HBs были обнаружены в 61,8 ± 4,6% (68 человек), в то время как антитела к вирусу гепатита С были обнаружены в 8,1 ± 2,6% (9 человек). Доля положительных на ВИЧ Ag/Ab составила 4,5 ±2,0% случаев (5 человек). Полученные результаты подтверждают, что больные туберкулёзом относятся к группам повышенного риска инфицирования вирусными гепатитами B, С и ВИЧинфекции, которые нуждаются в вакцинации против гепатита В.

Cuvinte-cheie
viral hepatitis B, C, HIV/AIDS, markers,

level of infection