Măsuri de control și de răspuns realizate în cadrul sistemului de supraveghere epidemiologică și virusologică a gripei, a infecţiilor respiratorii virale acute și a infecţiilor respiratorii acute severe în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
391 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-27 14:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2:616.211/.232-022-036.1(478) (1)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (550)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (445)
SM ISO690:2012
SPÎNU, Constantin; EDER, Veronica; SCOFERŢĂ, Petru; COJOCARU, Radu; SPÎNU, Igor; GOSTEV, Igor; DONOS, Ala; PIRVU, Oxana. Măsuri de control și de răspuns realizate în cadrul sistemului de supraveghere epidemiologică și virusologică a gripei, a infecţiilor respiratorii virale acute și a infecţiilor respiratorii acute severe în Republica Moldova. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2016, nr. 1(65), pp. 37-40. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1(65) / 2016 / ISSN 1729-8687

Măsuri de control și de răspuns realizate în cadrul sistemului de supraveghere epidemiologică și virusologică a gripei, a infecţiilor respiratorii virale acute și a infecţiilor respiratorii acute severe în Republica Moldova

Control and response measures under the epidemiological and virological surveillance system on influenza, acute viral respiratory infections (ARI) and severe acute respiratory infections (SARI) in Republic of Moldova

Меры контроля и ответа в системе эпидемиологического и вирусологического надзора за гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и тяжёлыми острыми респираторными инфекциями (ТОРИ) в Республике Молдова


CZU: 614.2:616.211/.232-022-036.1(478)
Pag. 37-40

Spînu Constantin, Eder Veronica, Scoferţă Petru, Cojocaru Radu, Spînu Igor, Gostev Igor, Donos Ala, Pirvu Oxana
 
Centrul Naţional de Sanătate Publică
 
Disponibil în IBN: 10 noiembrie 2017


Rezumat

This paper contains the results of influenza, ARI and SARI epidemiological and virological weekly monitoring in 2014-2015 epidemic season. It was established that influenza activity was widespread, medium intensity of epidemic process, and moderate impact on public health. Influenza affected mostly people aged 15 – ≥ 65 years, causing 21 deaths and attesting the co-dominant circulation of type B and A(H1N1) pdm influenza viruses, influenza A(H3N2) virus and the presence of co-infections with influenza A(H1N1) pdm + B. Influenza morbidity in 2014-2015 season increased 3.8 times than in 2013-2014 season. During the November 2014 – January 2015 was achieved influenza vaccination campaign using 150 000 doses for immunization of persons from high risk groups. ARI morbidity level increased 1.2 times compared to the previous season. SARI morbidity in 2014-2015 season increased 1.1 times than in 2013-2014 season.

Представлены результаты еженедельного эпидемиологического и вирусологического надзора за гриппом, ОРВИ и ТОРИ в эпидемическом сезоне 2014-2015 гг. Установлено, что грипп имел широкое распространение со средней интенсивностью эпидемического процесса и умеренным воздействием на систему здравоохранения. Грипп регистрировался в основном у людей в возрасте 15 – ≥ 65 лет, в том числе 21 случай со смертельным исходом. Была выявлена кодоминирующая циркуляция вирусов гриппа В и А(H1N1) pdm, вируса гриппа A(H3N2) и наличие сопутствующих инфекций с вирусами гриппа А(H1N1) pdm + В. Уровень заболеваемости гриппом в 2014-2015 сезоне повысился в 3,8 раза по сравнению с предыдущим сезоном. В период с ноября 2014 г. по январь 2015 г. была проведена кампания по вакцинации против гриппа с использованием 150 000 доз для иммунизации лиц из группы повышенного риска заражения. Уровень заболеваемости ОРВИ в эпидемическом сезоне 2014-2015 гг. повысился в 1,2 раза, а уровень заболеваемости ТОРИ – в 1,1 раза по сравнению с предыдущим сезоном (2013-2014 гг.).

Cuvinte-cheie
epidemic season, influenza, severe acute respiratory infections,

acute viral respiratory infections