Factorii de risc pentru traumatismul rutier în rândul copiilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
256 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-29 13:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2:614.86-053.2 (1)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (525)
Accidente. Riscuri. Hazarduri. Prevenirea accidentelor. Protecţie personală. Siguranţă (62)
SM ISO690:2012
CAZACU-STRATU, Angela. Factorii de risc pentru traumatismul rutier în rândul copiilor. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2016, nr. 1(65), pp. 72-78. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1(65) / 2016 / ISSN 1729-8687

Factorii de risc pentru traumatismul rutier în rândul copiilor

Risk factors for road traffic injuries in children

Факторы риска дорожно-транспортного травматизма у детей


CZU: 614.2:614.86-053.2
Pag. 72-78

Cazacu-Stratu Angela
 
Şcoala de Management în Sănătate Publică a USMF
 
Disponibil în IBN: 10 noiembrie 2017


Rezumat

The road traffic injuries in children are a significant burden of disease due to a considerable number of total disability-adjusted life years lost by premature death and, often, severe disabilities for survivors during the life. This article reveals the analysis of national and international references, especially of the last decade, which allows revealing the most important problems, concerning the risk factors for road traffic injuries in children.

Дорожно-транспортный травматизм у детей составляет значительное бремя болезни из-за большого числа потерянных лет жизни, преждевременной смерти и, зачастую, серьезной инвалидности на всю оставшуюся жизнь. В данной статье представлен анализ публикаций в стране и за рубежом, в особенности за последнее десятилетие, что позволило выявить наиболее важные проблемы, касающиеся факторов риска дорожно-транспортного травматизма у детей

Cuvinte-cheie
road traffic injuries, children, youth,

risk factors