Neurofibromatoza de tip I - cauza hipertensiunii arteriale?  
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
203 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-13 17:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.833-006.38.03+616.12-008.331.1 (1)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (305)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (449)
SM ISO690:2012
NANI, Anastasia; TOMA, Alina; SAMOHVALOV, Elena; GRIB, Liviu; SUMARGA, Natalia; ROTARI, Olga; MARTÎN, Cristina; GREJDIERU, Alexandra; BENESCO, Irina; GÎRBU, Lucia. Neurofibromatoza de tip I - cauza hipertensiunii arteriale?   In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2017, nr. 3(73), pp. 223-225. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687

Neurofibromatoza de tip I - cauza hipertensiunii arteriale?  

Neurofi bromatosis type I − cause of hypertension?


CZU: 616.833-006.38.03+616.12-008.331.1
Pag. 223-225

Nani Anastasia1, Toma Alina1, Samohvalov Elena1, Grib Liviu1, Sumarga Natalia2, Rotari Olga1, Martîn Cristina1, Grejdieru Alexandra1, Benesco Irina2, Gîrbu Lucia2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”
 
Disponibil în IBN: 9 noiembrie 2017


Rezumat

Neurofibromatosis type 1 (NF1) is a multisystem genetic disorder that is characterized by cutaneous findings, most notably café-au-lait spots and axiliary freckling by skeletal dysplasia, and by the growth of both benign and malignant nervous system tumors, most notably benign neurofibromas. Cardiovascular manifestations of neurofibromatosis are: hypertension, valvular stenosis, congenital heart defects, complete cardiac block, hipertrofic cardiomyopathy, myocardial infarction, coronary spasm

BibTeX Export

@article{ibn_55742,
author = {Nani, A. and Toma, A. and Samohvalov, E. and Grib, L.T. and Sumarga, N. and Rotari, O. and Martîn, C. and Grejdieru, A.V. and Benesco, I. and Gîrbu, L.},
title = {<p><strong>Neurofibromatoza de tip I - cauza hipertensiunii arteriale? </strong>&nbsp;</p>},
journal = {Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină },
year = {2017},
volume = {73 (3)},
pages = {223-225},
month = {Jul},
abstract = {(EN) <p><em>Neurofibromatosis type 1 (NF1) is a multisystem genetic disorder that is characterized by cutaneous findings, most notably caf&eacute;-au-lait spots and axiliary freckling by skeletal dysplasia, and by the growth of both benign and malignant nervous system tumors, most notably benign neurofibromas. Cardiovascular manifestations of neurofibromatosis are: hypertension, valvular stenosis, congenital heart defects, complete cardiac block, hipertrofic cardiomyopathy, myocardial infarction, coronary spasm</em></p>},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/55742},
}