Determinarea vitaminei D la pacienţii cu gută
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
396 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-20 22:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-002.78+577.161.2 (1)
Patologie. Medicină clinică (3927)
Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică (387)
SM ISO690:2012
ROTARU, Larisa; GROPPA, Liliana; CHIŞLARI, Lia; RUSSU, Eugen; PASCARI-NEGRESCU, Ala; SÂRBU, Oxana. Determinarea vitaminei D la pacienţii cu gută. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2017, nr. 3(73), pp. 188-189. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687

Determinarea vitaminei D la pacienţii cu gută


CZU: 616-002.78+577.161.2
Pag. 188-189

Rotaru Larisa12, Groppa Liliana12, Chişlari Lia1, Russu Eugen1, Pascari-Negrescu Ala1, Sârbu Oxana2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
 
Disponibil în IBN: 9 noiembrie 2017


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-55732</doi_batch_id>
<timestamp>1618822323</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Asociaţia Economie, Management şi Psihologie în Medicină</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină </full_title>
<issn media_type='print'>17298687</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<issue>3(73)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p><strong>Determinarea vitaminei D la pacienţii cu gută</strong></p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Larisa</given_name>
<surname>Rotaru</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Liliana</given_name>
<surname>Groppa</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Lia</given_name>
<surname>Chişlari</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Eugen</given_name>
<surname>Russu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ala</given_name>
<surname>Pascari-Negrescu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Oxana</given_name>
<surname>Sârbu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>188</first_page>
<last_page>189</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>