Стихира Павла Ривилиса. Особенности оркестровки
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
514 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-19 14:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
783.1(478)+783.1:781.632 (1)
Muzică bisericească. Muzică sacră. Muzică religioasă (103)
SM ISO690:2012
PÎSLARI, Snejana. Стихира Павла Ривилиса. Особенности оркестровки. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), pp. 19-23. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(30) / 2017 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Стихира Павла Ривилиса. Особенности оркестровки

Stikhira de Pavel Rivilis. particularitățile orchestrației

Stikhira by Pavel Rivilis. pecularities of orchestration

CZU: 783.1(478)+783.1:781.632

Pag. 19-23

Pîslari Snejana
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 6 noiembrie 2017


Rezumat

В центре внимания данной статьи —проблема претворения оркестровыми средствами монодии вокального генезиса в Стихире Павла Ривилиса, реализованная композитором посредством выбора определенных тембров инструментов симфонического оркестра, при которых они вызывают ассоциации с тембром человеческого голоса. Выбор этих средствнапрямую связаны с тематизмом и характером частей формы и решены путем различной регистровой постановки инструментов

Prezentul articol are drept scop elucidarea problemei de interpretare a monodiei de geneză vocală prin mijloacele orchestrei simfonice în Stihira de Pavel Rivilis. Sonoritatea specifică obținută este condiţionată de o anumită alegere a timbrurilor instrumentelor orchestrale, care creează asociaţii cu timbrul vocilor umane. Această alegere este condiționată direct de tematismul şi caracterul părţilor formei şi realizată prin intermediul unei explorării variate a registrelor instrumentelor.

This article focuses on the question of interpretation of the vocal origin monody in the Stichira by Pavel Rivilis. The composer achieves the sound aspect by choosing certain conditions particularly when the sound color of the symphonic orchestra instruments creates associations with the timbre of the human voice. These conditions are directly connected with the thematic structure and character of the movements structures and are accomplished through various registral positions of instruments.

Cuvinte-cheie
Павел Ривилис, тембр,

Стихира, оркестровка