Раннее органное творчество Дмитрия Киценко
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
441 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
780.8:780.649(478) (1)
Muzică (982)
SM ISO690:2012
BEREZOVICOVA, Tatiana; STREZEV, Mihail. Раннее органное творчество Дмитрия Киценко. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), pp. 77-88. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(30) / 2017 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Раннее органное творчество Дмитрия Киценко

Creațiile timpurii pentru orgă a lui Dmitri Chițenco

Dmitry Kitsenko’s early creation for orghan.     


CZU: 780.8:780.649(478)
Pag. 77-88

Berezovicova Tatiana, Strezev Mihail
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 6 noiembrie 2017


Rezumat

В статье рассматриваются два произведения для органа соло Дмитрия Киценко, созданные на раннем этапе его творчества: Прелюдия и фуга памяти Д. Шостаковича (1979) и Сюита для органа (1980), которые анализируются с точки зрения формы, музыкального языка и исполнительской трактовки

În cadrul articolului sunt examinate două lucrări pentru orgă semnate de Dmitri Chițenco la etapa timpurie a creației sale, precum: Preludiu și fugă în memoria lui D. Șostakovici (1979) și Suita pentru orgă (1980). Creațiile menționate sunt analizate din punctul de vedere al formei, limbajului muzical și tratării interpretative

The article deals with two works by Dmitry Kitsenko’s for organ solo, created at the early stage of his work: the Prelude and Fugue to the Memory of D. Shostakovich (1979) and the Suite for Organ (1980) which are analyzed from the point of view of form, musical language and performance.

Cuvinte-cheie
Дмитрий Киценко, орган, цикл, фуга, сюита, регистр, форма,

прелюдия, мануал, педаль, музыкальный язык.