Analiza lucrarii lui Heidegger_Introducere in metafizica
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
438 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-31 10:03
SM ISO690:2012
BRAGA, Mihail. Analiza lucrarii lui Heidegger_Introducere in metafizica. In: Microelectronics and Computer Science. Ediția 9, 19-21 octombrie 2017, Chisinau. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017, pp. 409-412. ISBN 978-9975-4264-8-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9, 2017
Conferința "Microelectronics and Computer Science"
Chisinau, Moldova, 19-21 octombrie 2017

Analiza lucrarii lui Heidegger_Introducere in metafizica


Pag. 409-412

Braga Mihail
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 30 octombrie 2017


Rezumat

Articolul de faţă este dedicat analizei lucrării lui Martin Heidegger “Introducere în metafizică”. Pentru Heidegger în majoritatea lucrărilor sale filosofice important este analiza problemei Fiinţei. Cât nu s-ar părea de paradoxal, cu toate că este clar pentru orişice filosof, că filosofia întotdeauna începe de la înţelegerea fiinţei, conţinutul categoriei Fiinţa, după spusele lui Heidegger, rămâne incertă. Marea majoritatea a filosofilor o consideră de la sine înţeleasă. În articol se analizează aportul lui Heidegger în descrierea conţinutului categoriei Fiinţa, de asemenea şi a altor categorii care o însoţesc pe aceasta, adevărul, fiinţarea, origine, tehne, phyzis.

Cuvinte-cheie
metafizica, fiinţa, fiinţare, natură, acţiune, Dasein,

origine, phzyis, gândire occidentală, persistenţă stabilă, tehne, einai, to on, ousia, ninicul, Parmenide, Heraclit, Heidegger