Reteaua RENAM_noi oportunitati pentru dezvoltarea conexiunilor CBF regionale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
209 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-02 13:16
SM ISO690:2012
BOGATENCOV, Petru; SECRIERU, Grigore. Reteaua RENAM_noi oportunitati pentru dezvoltarea conexiunilor CBF regionale. In: Microelectronics and Computer Science. Ediția 9, 19-21 octombrie 2017, Chisinau. Chișinău, Republica Moldova: Editura UTM, 2017, pp. 389-392. ISBN 978-9975-4264-8-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9, 2017
Conferința "Microelectronics and Computer Science"
Chisinau, Moldova, 19-21 octombrie 2017

Reteaua RENAM_noi oportunitati pentru dezvoltarea conexiunilor CBF regionale


Pag. 389-392

Bogatencov Petru12, Secrieru Grigore21
 
1 RENAM A.O.,
2 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
 
Disponibil în IBN: 30 octombrie 2017


Rezumat

În prezenta lucrare este efectuat un studiu al evoluţiei infrastructurilor electronice care sunt considerate ca un factor-cheie pentru dezvoltarea științei, educației și altor domenii. Dezvoltarea spațiului digital (eInfrastructurii) desemnează o nouă generație de resurse și servicii integrate, bazate pe tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC). E-Infrastructura constituie un mediu nou pentru cercetare și educație care oferă utilizatorilor resurse și servicii electronice accesibile, indiferent de timp şi poziția geografică, și este un instrument unic pentru dezvoltarea de aplicații în colaborare la nivel naţional şi internaţional. Obiectivul general al studiului este analiza abordărilor şi soluțiilor care se desfășoară în cadrul eInfrastructurii RENAM, în calitatea sa de NREN, pentru a sprijini perfecționarea activităţilor ştiinţifice şi educaţionale în universităţi şi instituţiile de cercetare a Republicii Moldova. Aspectul principal este legat de dezvoltarea conectivității regionale și internaționale cu o infrastructură de fibră optică transfrontalieră dezvoltată, având ca scop asigurarea accesului la infrastructura de cercetare și educație Paneuropeană GEANT pentru diversificarea implementării serviciilor TIC și extinderea colaborării în domeniul C & E.

Cuvinte-cheie
rețele de calculatoare, eInfrastructuri naționale și regionale, resurse și servicii digitale pentru activitățile educaționale şi de cercetare