Valorificarea deşeurilor de tomate prin metoda de CO2-extracţie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
467 15
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-06 13:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
577.1:635.64 (1)
Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică (547)
Plante de grădină. Grădinărit (612)
SM ISO690:2012
MIGALATIEV, Olga; JENAC, Ana; CARAGIA, Vavil; TÎRSÎNĂ, Marina; SOBOLEVA, Inessa. Valorificarea deşeurilor de tomate prin metoda de CO2-extracţie. In: Meridian Ingineresc. 2014, nr. 1, pp. 99-101. ISSN 1683-853X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Meridian Ingineresc
Numărul 1 / 2014 / ISSN 1683-853X

Valorificarea deşeurilor de tomate prin metoda de CO2-extracţie
CZU: 577.1:635.64

Pag. 99-101

Migalatiev Olga, Jenac Ana, Caragia Vavil, Tîrsînă Marina, Soboleva Inessa
 
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
 
Disponibil în IBN: 29 octombrie 2017


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-55430</doi_batch_id>
<timestamp>1669552258</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea Tehnică a Moldovei</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Meridian Ingineresc</full_title>
<issn media_type='print'>1683853X</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<issue>1</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Valorificarea deşeurilor de tomate prin metoda de CO2-extracţie</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Olga</given_name>
<surname>Migalatiev</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ana</given_name>
<surname>Jenac</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Vavil</given_name>
<surname>Caragia</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Marina</given_name>
<surname>Tîrsînă</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Inessa</given_name>
<surname>Soboleva</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>99</first_page>
<last_page>101</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>