Model Neuronal Decizional in Baza Experientei Operatorului Uman
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
266 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-07 00:42
SM ISO690:2012
CĂRBUNE, Viorel. Model Neuronal Decizional in Baza Experientei Operatorului Uman . In: Microelectronics and Computer Science. Ediția 9, 19-21 octombrie 2017, Chisinau. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017, pp. 202-205. ISBN 978-9975-4264-8-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9, 2017
Conferința "Microelectronics and Computer Science"
Chisinau, Moldova, 19-21 octombrie 2017

Model Neuronal Decizional in Baza Experientei Operatorului Uman

Pag. 202-205

Cărbune Viorel
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 26 octombrie 2017


Rezumat

Modelarea procesului de turnare a microfir elor  magnetic e , este un proces destul de complex,  multi parametric și prezintă anumite dificultăți esențiale. Practica arată că abordările  clasice pentru  reprezentarea acestor clase de sisteme nu asigură o precizie necesară, fie din cauza com plexității modelelor  sistemului , fie  din cauza aproximărilor făcute în lipsa informației despre core larea dintre parametrii acestui  proces .  Pentru a rezolva această problemă a fost propusă utilizarea experienţei operatorului uman pentru  crearea unei reţele neuronale artificiale. Această reţea neuronală are ca scop preluarea experienţei  operatorului uman, generalizarea acesteia şi automatizarea procesului d e turnate a microfirelor magnetice  prin substituţia operatorului uman din bucla de reacţie. Utilizarea reţelelor neuronale artificiale pentru  automatizarea procesului de turnare a microfirelor magnetice  se realizează cu scopul de a îmbunătăţi  parametrii de  calitate ai produsului final.

Cuvinte-cheie
RNA,

proces decizional, Expert Uman