Dezvoltarea Tehnologiilor Satelitare in Cadrul Universitaţii Tehnice a Moldivei
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
148 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-11 09:59
SM ISO690:2012
BOSTAN, Ion; BOSTAN, Viorel; SECRIERU, Nicolae; CANDRAMAN, Sergiu; MARGARINT, Andrei. Dezvoltarea Tehnologiilor Satelitare in Cadrul Universitaţii Tehnice a Moldivei. In: Microelectronics and Computer Science. Ediția 9, 19-21 octombrie 2017, Chisinau. Chișinău, Republica Moldova: Editura UTM, 2017, pp. 134-142. ISBN 978-9975-4264-8-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9, 2017
Conferința "Microelectronics and Computer Science"
Chisinau, Moldova, 19-21 octombrie 2017

Dezvoltarea Tehnologiilor Satelitare in Cadrul Universitaţii Tehnice a Moldivei

Pag. 134-142

Bostan Ion, Bostan Viorel, Secrieru Nicolae, Candraman Sergiu, Margarint Andrei
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 25 octombrie 2017


Rezumat

În majoritatea țărilor Europene preocupările în domeniul tehnologiilor spațiale câștigă tot mai mult teren, atrăgând în sfera cercetării noi adepți, în special în rândul tinerilor cercetători. În acest context, în cadrul Universității Tehnice a Moldovei a fost creat Centrul Național Tehnologii Spațiale dotat cu aparataj special pentru cercetarea multidisciplinară și de comunicare cu sateliți. Odată cu semnarea în iunie 2014 a Acordului de Asociere a Republicii Moldova la Programul European pentru cercetare – inovare Orizont 2020, se deschid noi oportunități de cooperare științifică a comunității academice în cadrul Programelor Europene de dezvoltare a tehnologiilor spațiale. Cuvinte-cheie: satelit, stații terestre, tehnologii satelitare, zbor pe orbită, controlul atitudinii.

In most European countries, space technology concerns are increasingly gaining ground, attracting new followers in the field of research, especially among young researchers. In this context, the National Center of Space Technologies was created within the Technical University of Moldova, equipped with special devices for multidisciplinary research and communication with satellites. With the signing in June 2014 of the Moldova Association Agreement to the European Program for Research and Innovation Hrizon 2020, new opportunities for scientific cooperation of the academic community are opened within the framework of the European Space Technology Development Programs.

Cuvinte-cheie
satellite, terrestrial stations, satellite technologies, flight to orbit, control of attitude