Sistemul electoral şi numărul efectiv de partide din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
687 12
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-23 18:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[324+329](478) (1)
Alegeri. Plebicist. Referendum. Campanie electorală. Corupție electorală. Vicierea alegerilor. Rezultatele alegerilor (108)
Partide și mișcări politice (42)
SM ISO690:2012
SEBE, Gabriel; MOVILEANU, Viviana. Sistemul electoral şi numărul efectiv de partide din Republica Moldova. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), pp. 99-114. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294

Sistemul electoral şi numărul efectiv de partide din Republica Moldova

Electoral system and the number of parties in Republic of Moldova

CZU: [324+329](478)

Pag. 99-114

Sebe Gabriel, Movileanu Viviana
 
Universitatea din Bucureşti
 
Disponibil în IBN: 20 octombrie 2017


Rezumat

Evoluţia şi configurarea sistemului electoral din Republica Moldova reprezintă caracteristici particulare din două motive. Primul se referă la trecerea de la un sistem electoral majoritar la unul proporţional şi cel de-al doilea se referă la trecerea de la un regim politic semiprezidenţial la unul parlamentar. Analiza se construieşte оn jurul a două variabile – cea a sistemului electoral şi cea a sistemului de partide. Efectul votului majoritar, după care se organizează primele alegeri оn 1990, este unul reductivo-blocant la nivelul celor 380 de circumscripţii, iar reprezentarea proporţională pură, оntr-o singură circumscripţie naţională, din 1994, combinată cu un sistem de partide creat anterior de votul majoritar, produce un efect contrabalansant blocant al sistemului electoral proporţional. Configurarea sistemului de partide este puternic afectată și de factori colaterali sistemului electoral cum sunt conflictul оngheţat din estul teritoriului, gestionarea ineficientă a dimensiunii etnice, situaţia economică precară și decalajul alegerilor prezidenţiale de cele parlamentare. Efectele trecerii de la un sistem electoral majoritar la unul proporţional și schimbarea tipului de regim politic nu numai că readuce Partidul Comuniștilor din Republica Moldova la guvernare, dar оi conferă și o majoritate de 70 % оn 2001.

The evolution and the confi guration of the elective system in the Moldavian Republic, a former Soviet Republic, constitute particular characteristics for two reasons: the fi rst refers to transitioning from a “relative majority” elective system to a proportional representation one, and the second refers to transitioning from a semi-presidential political regime to a parliamentary one. Th e analysis wraps around two variables, that of the elective system, and that of the party system. Th e eff ect of the majority vote, by which the fi rst elections in 1990 are organized, is reductive and blocking at the level of the 380 circumscriptions, and the purely proportional representation in a single national circumscription, since 1994, combined with a party system previously created by the “relative majority” vote, produces a counter-balance that blocks the proportional elective system. Th e confi guration of the party system is strongly aff ected by other factors collateral to the elective system, such as the frozen confl ict in the Eastern territory, the ineff ective handling of the ethnical dimension, the precarious economical situation and the time gap between presidential and parliamentary elections. Th e eff ects of passing from a “relative majority” elective system to a proportional one and shift ing the type of political regime not only enables the Communist Party in Moldavian Republic to accede to power, but it also awards it with a majority of 70% in 2001.

Cuvinte-cheie
sistem electoral, regim politic, alegeri, partide politice, reprezentare proporţională,

electoral system, political parties, political regime, electons, proportional representations