Architectural creativity of Alexander Bernardazzi and Henry Lonsky in Chisinau during the second half of the XIX century
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1479 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-20 02:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
72.071.1(478)(092) (1)
Arhitectură (371)
SM ISO690:2012
CEASTINA, Alla. Architectural creativity of Alexander Bernardazzi and Henry Lonsky in Chisinau during the second half of the XIX century. In: Arta . 2017, nr. 1(AV), pp. 32-40. ISSN 1857-1042.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 1(AV) / 2017 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050

Architectural creativity of Alexander Bernardazzi and Henry Lonsky in Chisinau during the second half of the XIX century

CZU: 72.071.1(478)(092)
Pag. 32-40

Ceastina Alla
 
Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova
 
Disponibil în IBN: 19 octombrie 2017


Rezumat

După 1873, cand Basarabia a devenit o provincie a Imperiului Rus, in arhitectura acestei perioade domină un amestec de mai multe stiluri istorice, așa-numita perioadă a „eclectismului”. Pentru această perioadă se manifestă cel mai pregnant creaţia arhitecţilor Aleksandr Bernardazzi și Henrih Lonsky. Infăţişarea orașului Chișinău a devenit mai eclectică, fapt reflectat in asemenea edificii precum Gara de pasageri, Clubul orășenesc, clădirea Judecătoriei, clădirea Adunării Nobilimii, școală de vinificaţie, ridicate după proiectele acestor arhitecți in a două jumătate a secolului al XIX-lea. La acea vreme, problema necesității construcției teatrului din Chișinău avea un deosebit interes. In anul 1889, Primarul orașului Karl Schmidt a propus construirea unui teatru provizoriu, și anume o clădire cu o frumoasă fațadă și alt decor, care după dimensiunile sale să corespundă cerințelor orașului timp de vreo 10-15 ani. Și s-a adresat arhitecților urbani, inclusiv A. Bernardazzi și H. Lonsky, cu scopul de a prezenta viziunile sale cu referire la construcția teatrului nou la Chișinău. Articolul este fundamentat pe documentele de arhivă care au contribuit la prezentarea istoriei edificării clădirilor nominalizate şi a creaţiei artistice a arhitecţilor, prin prisma cărora transpare spiritul timpului, cu un nivel mai inalt de dezvoltare și metode ale tehnicii de construcție, dar și cu principiile sale artistice.

During the period following 1873, when Bessarabia was a province of the Russian Empire, the architecture of this period was dominated by a mixture of several historical styles and directions, the so-called “eclectic” stage. The creativity of leading architects such as Alexander Bernardazzi and Henry Lonsky was the most evident at that time. The image of the city of Kishinev became more eclectic and it was reflected in the buildings of the railway station and the passenger hall, the city club, the county court, the Noble Assembly, the winemaking school, all of which were built according to the designs of these architects in the second half of the XIX century. At that time, a question relative to the necessity of new theatre building in Kishinev was of a particular interest. In 1889 the Kishinev City Head Karl Schmidt proposed to construct a temporary theatre with beautiful facade, together with the fact that in size it could satisfy the needs of city for the next 15-20 years. And he appealed to the city architects, including A. Bernardazzi and H. Lonsky to present their views at this important problem The author writes this article on the basis of the archival documents which present the history of the construction of various buildings and the creative activity of the architects. This is reflected through the prism of that era with a high level of development and methods of construction equipment, as well as with the artistic principles characteristic of that period.

Cuvinte-cheie
arhitecți, construcţii, proiectare,

Bernardazzi,

Lonsky, club, teatru provizoriu, școală de vinificaţie