Auguste Baillayre et ses eleves europeens
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
426 10
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-06 21:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
75.071.1(478) (27)
Pictură (269)
SM ISO690:2012
STĂVILĂ, Tudor. Auguste Baillayre et ses eleves europeens. In: Arta . 2017, nr. 1(AV), pp. 27-31. ISSN 1857-1042.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 1(AV) / 2017 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050

Auguste Baillayre et ses eleves europeens

CZU: 75.071.1(478)
Pag. 27-31

Stăvilă Tudor
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 19 octombrie 2017


Rezumat

Cunoscut in ambianţa artei romaneşti din perioada interbelică drept unul dintre cei mai talentaţi pictori, Auguste Baillayre s-a afirmat şi in calitate de profesor excelent. Activitatea sa pedagogică cunoaşte, incă de la inceputuri, realizări strălucite. Cei peste 30 de studenţi din atelierul său, cu studii europene, despre care işi mai aduce aminte Auguste Baillayre in anul 1961, nu s-au mai intors in Basarabia. La Paris au studiat Olesi HrşanovschiBeassley (Olga Olby), Lydia Luzanovsky, Gregoire Michonze, Antoine Irisse şi Joseph Bronstein, Felix Roitman, Helen Barlo şi Natalia Bragalia, la Bruxelles şi Amsterdam – Elisabeth Ivanovsky, Nina Jascinsky şi Nicolae Coleadici. In Romania, la Iaşi şi mai apoi la Bucureşti a activat Theodor Kiriakoff, unde se intorc după studii din Franţa Helen Barlo şi Natalia Brăgalia, din Dresda – Gheorghe Ceglocoff , iar la Praga se constituie opera Galinei Ceaşcenco, remarcabili artişti plastici care s-au afirmat in afara graniţelor basarabene. Studiile lor la academiile de artă in „La Grand Chaumiere”, „Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs”, „Academie Julian”, „Academie Ranson” din Paris, „Academie Royale de Beaux-Arts” din Bruxelles şi la „Academie de Beaux Arts” din Dresda au demonstrat nivelul profesional al elevilor lui Auguste Baillayre.

Known in the ambiance of the Romanian art of the interwar period as one of the most talented painters, Auguste Baillayre also asserted himself as an excellent professor. His pedagogical activity has known, from the very start, brilliant achievements. Having received European studies, those over 30 students in his studio, whom Auguste Baillayre remembers in 1961, did not return to Bessarabia. Olesi Hršanovschi-Beassley (Olga Olby), Lydia Luzanovsky, Gregoire Michonze, Antoine Irisse and Joseph Bronstein studied in Paris, Felix Roitman, Helen Barlo and Natalia Bragalia – in Brussels, Elisabeth Ivanovsky, Nina Jascinsky and Nicolae Coleadici in Amsterdam. Theodor Kiriakoff worked in Romania, in Iasi and then in Bucharest, where Helen Barlo and Natalia Bragalia return after studying in France, Gheorghe Ceglocoff comes from Dresden and Galina Ceaşcenco creates her works in Prague. These are all remarkable plastic artists who affirmed themselves outside the Bessarabian borders. Their studies at the art academies „La Grand Chaumiere”, „Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs”, „Academie Julian”, „Academie Ranson” in Paris, „Academie Royale de Beaux-Arts” in Brussels, and „Academie de Beaux-Arts” in Dresden have demonstrated the professional level of Auguste Baillayre’s disciples.

Cuvinte-cheie
Auguste Baillayre,

Ecole de Belle Arte din Chişinău, academii europene de artă,

profesor, studenţi