Consideraţii privind starea de conservare a artefactelor din metal şi piele de la mănăstirea Căpriana
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
485 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-01 20:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
903.2.05:271(478) (1)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (190)
Creștinism. Biserici și culte creștine (160)
SM ISO690:2012
VORNICU, Nicoleta. Consideraţii privind starea de conservare a artefactelor din metal şi piele de la mănăstirea Căpriana. In: Arta . 2017, nr. 1(AV), pp. 23-26. ISSN 1857-1042.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 1(AV) / 2017 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050

Consideraţii privind starea de conservare a artefactelor din metal şi piele de la mănăstirea Căpriana

CZU: 903.2.05:271(478)
Pag. 23-26

Vornicu Nicoleta
 
Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
 
Disponibil în IBN: 19 octombrie 2017


Rezumat

Lucrarea prezintă rezultatele analizei stării de conservare in situ a artefactelor din metal şi piele descoperite la mănăstirea Căpriana. La 25 august 2016, IPS Vladimir, dimpreună cu membrii Sinodului BOM, in prezenţa unei delegaţii de experţi din Romania şi Republica Moldova, au săvarşit deshumarea trupului Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni din cripta bisericii Adormirea Maicii Domnului. La iniţiativa Ministerului Culturii şi prin grija viceministrului Gheorghe Postică, o atenţie deosebită s-a acordat artefactelor care au făcut parte din vestimentaţia mitropolitului. In momentul descoperirii criptei, artefactele au fost extrase conform normelor metodologice impreună cu o parte din solul aferent. Acesta asigură păstrarea unui microclimat apropiat de celui in care au stat pentru o perioadă scurtă, premergătoare tratamentelor de conservare. Se prezintă influenţa factorilor: temperatură, aer, lumină, umiditate asupra artefactelor la trecerea din mediul anaerob in mediul aerob. Pielea ca material organic perisabil a necesitat un tratament biologic de conservare in situ, după indepărtarea pămantului. Artefactele din piele sunt formate din talpă cizmă, fragmente piele – căpută, fragmente piele – gleznă, fragmente piele. Artefactele metalice sunt: cruce pectorală, cruce de mană, accesorii vestimentaţie textilă, accesorii sicriu, accesorii mitră. Artefactele metalice şi colagenice sunt in prezent supuse unor cercetări complexe, interdisciplinare, urmand ca să se realizeze valorificarea ştiinţifică integrală a rezultatelor obţinute.   

The paper presents the results of the in situ conservation of the metal and leather artifacts discovered at Capriana monastery. On August 25, 2016, metropolitan Vladimir, together with members of the BOM Synod, in the presence of a delegation of experts from Romania and Moldova, carried out the exhumation of the body of Metropolitan Gavriil Bănulescu-Bodoni from the crypt of the Church of the "Assumption" . At the initiative of the Ministry of Culture and with the care of Deputy Minister Gheorghe Postica, particular attention was paid to the artifacts that were part of the Metropolitan's clothing. At the time of discovering the crypt, the artifacts were extracted according to the methodological norms together with part of the corresponding soil. It ensures the keeping of a microclimate close to that in which they stay for a short period of time before pre-treatment treatments. The influence of the factors: temperature, air, light, humidity on the artifacts when passing from the anaerobic environment into the aerobic environment is presented. The leather as a perishable organic material required biological conservation treatment in situ after land removal. The leather artifacts consist of a boot sole, skin fragments - upper, skin and ankle fragments, skin fragments. The metallic artifacts are: pectoral cross, hand cross, textile accessories, coffin accessories, miter accessories. Metallic and collagen artefacts are currently undergoing complex, interdisciplinary research, to achieve the full scientific exploitation of the results obtained.

Cuvinte-cheie
conservare, artefacte, piele, degradare, metode,

metal