Dimensiunea europeană a educației interculturale în învățământul superior din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
287 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.035+316.74(4):378(478) (1)
Educație (3626)
Sociologia culturii. Contextul cultural al vieții sociale (211)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (801)
SM ISO690:2012
SPÎNU, Stela. Dimensiunea europeană a educației interculturale în învățământul superior din Republica Moldova. In: Administrarea Publică. 2017, nr. 3(95), pp. 140-147. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489

Dimensiunea europeană a educației interculturale în învățământul superior din Republica Moldova

CZU: 37.035+316.74(4):378(478)
Pag. 140-147

Spînu Stela
 
Academia de Administrare Publică
 
Disponibil în IBN: 16 octombrie 2017


Rezumat

Currently, cultural diversity is a basic phenomenon of society, which estimates the cultural differences between people, and between different groups as multiple identities: traditions, customs, approaches to education and society from an intercultural perspective. Intercultural education proposes a pedagogical approach to cultural differences, a strategy which takes into account the specificities of spiritual (cultural differences) or of other nature (difference of sex, social or economic, etc.), avoiding, as far as possible, the risks arising from unequal exchanges between cultures or, worse, culture atomization trends.

În prezent, diversitatea culturală este un fenomen de bază al societății, care estimează diferențele culturale dintre oameni și între diferitele grupuri ca identități multiple: tradiții, obiceiuri, abordări ale educației și societății dintr-o perspectivă interculturală. Educația interculturală propune o abordare pedagogică a diferențelor culturale, o strategie care ține cont de specificul diferențelor spirituale (culturale) sau de altă natură (diferența dintre genuri, socială sau economică etc.), evitând, pe cât e posibil, riscurile care rezultă din schimburile inegale dintre culturi sau, mai rău, din tendințele de atomizare a culturii.

Cuvinte-cheie
educaţie, interculturalitate,

curriculumul universitar, multiculturalitate, transculturalitate