O distinctă viziune asupra obiectului general al infracțiunii de poluare a apei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
126 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-26 20:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.3/.7:349.7 (1)
Infracțiuni împotriva statului (463)
Infracțiuni împortiva libertăților fundamentale, împotriva drepturilor omului (995)
Infracțiuni împotriva încrederii publice, a moralității, a familiei (1690)
Infracțiuni împotriva persoanei (2488)
Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept (561)
SM ISO690:2012
ARDELEAN, Grigore; BOŞCANEANU, Marcel. O distinctă viziune asupra obiectului general al infracțiunii de poluare a apei. In: Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), pp. 4-10. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 10(310) / 2017 / ISSN 1810-309X

O distinctă viziune asupra obiectului general al infracțiunii de poluare a apei

CZU: 343.3/.7:349.7
Pag. 4-10

Ardelean Grigore, Boşcaneanu Marcel
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 octombrie 2017


Rezumat

În condiții de maximă particularitate a manifestărilor negative asupra mediului, concepțiile actuale ce stau la baza construcției mecanismelor juridice de reprimare impun la o stringentă reconsiderare a multor instituții de drept penal. Pe cale de consecință, valorile de mediu ce constituie obiectul de atentare urmează a fi privite dintr-o altă optică, mult mai realistă, care să cuprindă și legitățile de funcționare a componentelor de mediu, a exigențelor actuale impuse de acestea cu ocazia reclamării protecției contra agresiunilor tot mai diverse și dezastruoase.

The current concepts which underpin the legal mechanisms of repression in conditions of maximum peculiarities of the negative manifestations on the environment impose a stringent rethinking of many criminal law institutions. As a consequence the environmental values that are the object of attempt are going to be viewed from another optics, more realistic which will include the environmental laws of operation of their actual requirements on the occasion of the protest against the increasingly diverse and disastrous aggressions.

Cuvinte-cheie
mediu, resurse acvatice, poluare, ordine de drept, pericol social, valori sociale, victimă, răspundere penală