Level of stigma and discrimination against people with mentalillnesses among adolescents
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
257 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-22 13:40
SM ISO690:2012
CHIHAI, Jana; EŞANU, Anatol; UNGUREANU, Diana. Level of stigma and discrimination against people with mentalillnesses among adolescents . In: Buletin de Perinatologie. 2014, nr. 4(64), pp. 16-19. ISSN 1810-5289.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletin de Perinatologie
Numărul 4(64) / 2014 / ISSN 1810-5289

Level of stigma and discrimination against people with mentalillnesses among adolescents

Pag. 16-19

Chihai Jana, Eşanu Anatol, Ungureanu Diana
 
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
Disponibil în IBN: 10 octombrie 2017


Rezumat

Abstract: World Health Organization (WHO) emphasize on bringing the mental health services to the community and to facilitate the inclusion of people with mental disabilities in the society; one of the major obstacles which makes this process difficult is the high stigma and discrimination against them. Purpose and objectives: To evaluate stigma and discrimination of people with mental health problems among adolescents. Materials and methods: The study included a total of 100 adolescents. The Atribution Questionaire for children (AQ-8-C) test, developed by Corrigan (2007), was administered in order to evaluate stigma among adolescents, before and after training. Results: The AQ-8-C Items for segregation and avoidance show the highest average (6,77 and 6,99 of a maximum of 9), which indicates that adolescents in our society don’t want to study together with persons with mental health problems, and tend to avoid those, considering them dangerous (average 5,15). Conclusion: The results of our study indicate that the level of stigma and discrimination against people with mental health problems are very high. In this way it is very important to find methods to eradicate this phenomenon.

Întroducere: Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) accentuează necesitatea de a aduce serviciile de Sănătate Mintală mai aproape de comunitate şi de a facilita integrarea persoanelor cu dizabilităţi mintale în societate; un obstacol important în acest sens este nivelul înalt de stigmatizare şi discriminare faţă de aceste persoane, ceea ce face ca procesul de integrare să fie dificil. Scopul şi obiectivele: De a evalua nivelul de stigmatizare şi discriminare a persoanelor cu probleme de sănătate mintală în rândul adolescenţilor în Republica Moldova. De a compara nivelul de stigmatizare în rândul adolescenţilor, între România şi Repulbica Moldova. Materiale şi metode: Studiul a inclus în total 100 de adolescenţi. Pentru a evalua nivelul stigmatizării în rândul adolescenţilor a fost administrat testul AQ-8-C, dezvoltat de către Corrigan (2007). Rezultate: Itemii pentru segregare şi evitare din testul AQ-8-C au obţinut cea mai mare medie (6,77 şi 6,99 din 9 maxim), ceea ce ne arată că adolescenţii în societatea noastră nu doresc să înveţe împreună cu persoanele cu probleme de sănătate mintală, şi tind să-i evite, considerându-i periculoşi (media 5,15). Concluzii: Rezultatele studiului ne arată că nivelul stigmatizării şi discriminării faţă de persoanele cu probleme de sănătate mintală este foarte înalt. În acest sens este foarte important de a găsi metode pentru eradicarea fenomenului.

Cuvinte-cheie
Stigma, discrimination,

Mental Health.