Actualităţi în prezervarea şi aplicarea clinică a homogrefelor în poziţie aortică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
261 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-21 22:56
SM ISO690:2012
BARNACIUC, Sergiu. Actualităţi în prezervarea şi aplicarea clinică a homogrefelor în poziţie aortică. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2006, nr. 5(9), pp. 272-277. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(9) / 2006 / ISSN 1857-0011

Actualităţi în prezervarea şi aplicarea clinică a homogrefelor în poziţie aortică

Pag. 272-277

Barnaciuc Sergiu
 
Centrul de Chirurgie a Inimii
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2013


Rezumat

Problema creării unui substituent valvular cardiac ideal nu este rezolvată până în prezent. Pe parcursul dezvoltării chirurgiei cardiace se observă o evoluţie paralelă a protezelor cardiace mecanice, biologice xenogene, care şi-au îmbunătăţit proprietăţile hemodinamice, şi a grefelor valvulare umane (homogrefe), care au o rezistenţă sporită la infecţii, complicaţii trombembolice minimale şi eliberează pacienţii de terapia anticoagulantă. Rămân discutabile însă unele probleme ce au apărut pe parcursul acumulării experienţei în implantarea homogrefelor, aşa ca alegerea optimala a metodei de sterilizare şi prezervare, a tehnicii operatorii, ceea ce se răsfrânge asupra durabilităţii pe termen lung a grefelor implantate. Implementarea ingineriei tisulare în crearea valvelor cardiace deschide noi orizonturi pentru activitatea experimentală şi clinică, fi ind promiţătoare în perspectivă.

The problem of the creation of one substitution ideal cardiac valve is not solved till now.During the development of heart surgery a parallel evolution of mechanical heart valve prosthesis is observed, biological xenogen valve prosthesis which is improving the hemodynamic property and the homograft valve has a efficient resistance to infection, minimal thrombosis complication, is liberating patients from anticoagulation therapy.Some problems remain questionable which appear during getting experience in implantation of homograft and so the selection of an optimal method of sterility and preserving the surgical technique, which is reflecting on duration of long term of implanted graft. The implementation of tissue engineering in the creation of heart valves opens a new sphere in experimental and clinical activity promoting good results.