Impactul masei fetale şi al volumului lichidului amniotic asupra rezultatelor perinatale in cazul retardului de creştere intrauterină al fătului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
151 0
SM ISO690:2012
FUIOR-BULHAC, Liliana. Impactul masei fetale şi al volumului lichidului amniotic asupra rezultatelor perinatale in cazul retardului de creştere intrauterină al fătului. In: Buletin de Perinatologie. 2014, nr. 2(62), pp. 35-43. ISSN 1810-5289.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletin de Perinatologie
Numărul 2(62) / 2014 / ISSN 1810-5289

Impactul masei fetale şi al volumului lichidului amniotic asupra rezultatelor perinatale in cazul retardului de creştere intrauterină al fătului

Pag. 35-43

Fuior-Bulhac Liliana
 
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 7 octombrie 2017


Rezumat

Studing of estimated weight and volume of amniotic fluid is imperative in predicting perinatal outcomes and the presence of estimated fetal weights located below the 3rd percentile for gestational age and oligoamnios favor the perinatal complications.

Расчетная масса и объем амниотической жидкости важны для прогнозирования перинатальных исходов а наличие РМ плода расположенной ниже 3-й процентили для гестационного возраста и маловодие усугубляют перинатальные исходы.

Cuvinte-cheie
IUGR, estimates weight, amniotic fl uid, perinatal outcomes.