Realităţi şi provocări ale triunghiului cunoaşterii în Republica Moldova în domeniul educaţiei
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
368 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-05-07 17:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.1(478) (10)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1084)
SM ISO690:2012
CRUDU, Rodica. Realităţi şi provocări ale triunghiului cunoaşterii în Republica Moldova în domeniul educaţiei. In: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii. Vol. 4, Partea I, 25-26 septembrie 2015, Chişinău. Chişinău: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2015, pp. 54-59. ISBN 978-9975-75-773-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I, 2015
Conferința "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii"
Chişinău, Moldova, 25-26 septembrie 2015

Realităţi şi provocări ale triunghiului cunoaşterii în Republica Moldova în domeniul educaţiei

CZU: 378.1(478)
JEL: I2, H5
Pag. 54-59

Crudu Rodica
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 2 octombrie 2017


Rezumat

In the society in which we live, knowledge has become the main factor of production determining the level of economic competitiveness of nation states at the regional and global level. În this context, Moldova needs a new development paradigm that would ensure a smart growth based on investments, innovation and competitiveness. The core element of this development paradigm should be a productive and consolidated knowledge triangle and an effective orchestration mechanism of this knowledge triangle. In such a way, the implementation of the knowledge triangle (education-research-innovation) is an absolute necessity to ensure a reliable development of our country. The paper highlights some aspects of implementation of the knowledge triangle in Moldova, namely in the field of education. Are highlighted the most recent policy developments and are identified the main challenges the field of education in the Republic of Moldova. Some key-suggestions are given as recommendations that will ensure the further development of a creative, integrative and enterpreneurial education sistem in the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
knowledge triangle, education, universities, research and development, entrepreneurship