Infracţiunea de încăierare prevăzută în art.198 din partea specială a noului cod penal al României
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
345 24
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-29 13:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.3/.7(498) (2)
Infracțiuni împotriva statului (510)
Infracțiuni împortiva libertăților fundamentale, împotriva drepturilor omului (1098)
Infracțiuni împotriva încrederii publice, a moralității, a familiei (1888)
Infracțiuni împotriva persoanei (2788)
SM ISO690:2012
PASAT, Aurel-Octavian. Infracţiunea de încăierare prevăzută în art.198 din partea specială a noului cod penal al României. In: Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 8(202), pp. 40-44. ISSN 1811-0770.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 8(202) / 2017 / ISSN 1811-0770

Infracţiunea de încăierare prevăzută în art.198 din partea specială a noului cod penal al României

CZU: 343.3/.7(498)
Pag. 40-44

Pasat Aurel-Octavian
 
Кооперативно-Торговый Университет Молдовы
 
Disponibil în IBN: 28 septembrie 2017


Rezumat

Scopul acestui articol ştiinţific constă în prezentarea infracţiunii de încăierare prevăzută în noul Cod penal al României, Partea specială, titlul I „Infracţiuni contra persoanei”, capitolul II „Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii”. Se doreşte a fi o analiză sub aspect teoretic, doctrinal şi practic prin evidenţierea aplicării normei de sancţionare. Cercetând infracţiunea de încăierare ce rezultă din dispoziţiile art.198 NCP al României, comparativ cu vechiul Cod penal, observăm că aceasta a suferit transformări în privinţa conţinutului incriminării, dar şi în privinţa regimului sancţionator, precum şi permutarea acesteia din capitolul „Alte infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială”, în capitolul „Infracţiuni contra persoanei”, întrucât legiuitorul român a considerat că obiectul juridic special al infracţiunii de încăierare este format din relaţiile sociale a căror normală formare, desfăşurare şi dezvoltare depind de ocrotirea integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanei.

The purpose of this scientific article is to present the crime of fighting contained in the new Criminal Code of Romania in the Special Part, Title I Crime against the person, Chapter II Crime against bodily integrity or health, it is intended to be a theoretical, doctrinal and practical analysis By highlighting the application of the sanctioning rule. Investigating the fraudulent offense resulting from the provisions of Art.198 National Criminal Code of Romania, compared to the old Criminal Code, we notice that it has undergone changes in the content of the criminality, but also in the sanctioning regime, as well as its permutation from the chapter Other crimes that affect social cohabitation relations, Because the Romanian legislator considered that the special legal object of the fight is formed by the social relations whose normal formation, development and development depend on the protection of the bodily integrity and the health of the person.

Cuvinte-cheie
încăierare, rix, corixanţi, vătămare corporală, convieţuire socială,

infracţiune, încriminare