Personalitatea şi competenţele managerului etic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
767 45
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-22 12:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.07:005.32+316.6:17 (1)
Aspecte de management al instituțiilor de învățământ (89)
Activități manageriale (205)
Psihologie socială (437)
Filosofie morală. Etică. Filosofie practică (128)
SM ISO690:2012
MIHĂILESCU, Natalia. Personalitatea şi competenţele managerului etic. In: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice". 2016, nr. 2(4), pp. 146-155. ISSN 2345-1866.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Numărul 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904

Personalitatea şi competenţele managerului etic

CZU: 37.07:005.32+316.6:17
Pag. 146-155

Mihăilescu Natalia
 
 
Disponibil în IBN: 28 septembrie 2017


Rezumat

Etica managerială formează competenţa etică ceea ce înseamnă capacitatea persoanei de a înţelege un argument etic, prin identificarea argumentelor factuale şi a celor normative, precum şi de a identifica implicaţiile etice ale unei anumite situaţii, de a propune soluţii practice pentru problemele relevante din punct de vedere etic, conforme cu principiile morale. Astfel, prin acest articol, îmi propun să dezvălui succint următoarele competenţe specifice: competenţa etico-gnosiologică; deontologică; competenţa de comunicare etică; culturală; etico-managerială. Aceste competenţe pe care se axează etica managerială orientează personalitatea managerului spre o mai bună integrare atât în societate, la locul de muncă, cât şi în familie.

The managerial ethic competency forms the ethics which means person's ability to understand the ethical argument by identifying factual arguments and of the regulatory acts, as well as to identify ethical implications of a particular situation, to propose practical solutions to relevant problems from the point of view of ethics, in accordance with moral principles. Thus, through this article, I propose to briefly reveal the following ethic competency specific competencies: deontological; communication competence and ethics; cultural; managerial ethic. These competent managerial ethics focuses on the personality of the manager to a better integration in society, at work and in the family.

Cuvinte-cheie
etică, morală, cultură, comunicare, cultură, cultura organizaţională, simbol, statut, conducere, competenţă, deontologie