Literatura deportărilor staliniste. Criteriul temporalităţii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
970 26
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-25 22:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09-94 (3)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (2150)
SM ISO690:2012
BODLEV, Ala. Literatura deportărilor staliniste. Criteriul temporalităţii. In: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”, 2017, nr. 1(5), pp. 216-223. ISSN 2345-1866.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Numărul 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904

Literatura deportărilor staliniste. Criteriul temporalităţii
CZU: 821.135.1.09-94

Pag. 216-223

Bodlev Ala
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
 
Disponibil în IBN: 28 septembrie 2017


Rezumat

Explozia editorială de după 1990 a adus în circuitul valorilor literare o diversitate de scrieri din experienţele dramatice trăite în perioada stalinistă. Cei care scriu nu sunt din necesitate scriitori, ci au cele mai diverse preocupări, de la scriitori propriu-zişi până la creatori din domenii străine literaturii. Diferenţierile depind de talentul narativ al fiecărui autor, de experienţa în actul scrisului. În funcţie de criteriul temporalităţii, memorialistica se divizează în naraţiuni cu o cronologie şi naraţiuni discontinue. Memorialistica deportărilor este un gen al literaturii marchează simbolistica suferinţei umane.

Editorial explosion after 1990 brought in the literary values circuit a variety of writings about dramatic experiences lived during the Stalinist period. Those who write are not real writers, they have various concerns of different professions, from real writers to creators from different fields to literature. The differences depend on the narrative talent of the writer, the act of writing experience. Depending on the criterion of temporality, memoirs are divided into narrative chronology and narrative staple. Deportation memoirs is a genre of literature marking the symbols of human suffering.

Cuvinte-cheie
deportare, memorialistica, memorie, suferinţă, literatură carcerală, literatura deportării