Evaluarea imunohistochimică a factorilor rezistenţei celulare, umorale şi preimune la nivelul barierei limfo-epiteliale la copii cu amigdalită cronică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
569 16
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-23 13:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.21-006.5-031.8-053.2 (1)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (333)
SM ISO690:2012
ABABII, Ion; DANILOV, Lucian; MANIUC, Mihail; ŞAPTEFRAŢI, Lilian; DAVID, Valeriu; FULGA, Veaceslav; GHINDA, Serghei; ABABII, Polina; DIACOVA, Svetlana; DIDENCU, Alexandru. Evaluarea imunohistochimică a factorilor rezistenţei celulare, umorale şi preimune la nivelul barierei limfo-epiteliale la copii cu amigdalită cronică. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 2(54), pp. 225-231. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011

Evaluarea imunohistochimică a factorilor rezistenţei celulare, umorale şi preimune la nivelul barierei limfo-epiteliale la copii cu amigdalită cronică

CZU: 616.21-006.5-031.8-053.2
Pag. 225-231

Ababii Ion1, Danilov Lucian1, Maniuc Mihail1, Şaptefraţi Lilian1, David Valeriu1, Fulga Veaceslav1, Ghinda Serghei2, Ababii Polina1, Diacova Svetlana1, Didencu Alexandru1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
 
Disponibil în IBN: 22 septembrie 2017


Rezumat

În prezent sunt necesare noi strategii în elaborarea metodelor de diagnosticare a formelor de amigdalită cronică la copii pentru tratamentul eficient. Material și metode. Prin metoda imunohistochimică au fost studiaţi markerii CD3, CD4, CD8, CD20cy, CD56, CD68, plasma cells la nivelul criptelor amigdaliene în diferite forme ale amigdalitei cronice. Rezultate. În caz de amigdalită cronică compensată constatăm suprimarea densităţii limfocitelor Т-СD3 , Т-СD4 şi Т-СD8 în zonele CG al nodulului limfoid şi partea periferică a lui, scăderea limfocitelor B-CD20cy şi celulelor plasmatice, killerilor naturali СD56 , macrofagelor CD68 , creşterea densităţii celulelor Т-СD3 şi Т-СD4 în epiteliul criptal amigdalian. În amigdlita cronică decompensată cu recidive de angini depistăm activarea imunităţii celulare în CG şi în epiteliul criptal, decreşterea titrelor СD56 în epiteliul criptal, scăderea densităţii macrofagelor CD68 în CG şi în partea periferică a lui. În amigdalita cronică decompensată cu recidive de angini şi complicaţii reumatoide depistăm activarea imunităţii celulare în partea periferică a CG şi epiteliul criptal, număr scăzut de celule plasmatice în zonele CG şi în părţile periferice ale CG, densitate majorată a limfocitelor B-СD20 în epiteliul criptal, creşterea titrelor CD56 în CG, descreşterea numărului de macrofage CD68 în zonele CG şi în părţile periferice a CG şi creşterea conţinutului lor în epiteliul criptal. Concluzie. Analiza imunohistochimică a amigdalelor palatine la diferite niveluri limfoepiteliale a determinat elaborarea modelului nou de diagnostic al particularităţilor imunităţii locale şi aprecierea gravităţii evoluţiei procesului inflamator

Nowadays were quire new strategies in the development of methods diagnosing various forms of chronic tonsillitis in children, to effectively treat them. Material and Methods. The immunohistochemistry method was used to study CD3, CD4, CD8, CD20cy, CD56, CD68 markers, and plasma cells in the tonsillar crypts in various forms of chronic tonsillitis. Results. In case of compensated chronic tonsillitis we found a suppressed density of Т-СD3 Т-СD4 and Т-СD8 lymphocyte sin the areas of CG lymphoid node and its peripheral part, the decrease of B-CD20cy lymphocyte sand plasma cells, СD56 natural killer, CD68 macrophages, the increase of density of Т-СD3 and Т-СD4 cell sin the tonsillar epithelium crypt. In decompensated chronic tonsillitis with recurrent angina we revealed the activation of cellular immunity in CG and epithelium crypt, the decrease of СD56 titers in the epithelium crypt, as well as the decrease of CD68 macrophages density in CG and its peripheral part. In decompensated chronic tonsillitis with recurrent angina and rheumatoid complications we detected the activation of cellular immunity in the peripheral part of CG and epithelium crypt, low plasma cells in CG areas and in the peripheral parts of CG, increased density of B-СD20 in the crypt epithelium, increased CD56 titers in CG, decreased number of CD68 macrophages in the peripheral areas of CG and increased contents in the epithelium crypt. Conclusion. Immunohistochemical analysis of tonsils on different lympho-epithelial levels determined the development of a new model of diagnosing the local immunity peculiarities and assessing the severity of the infl ammatory process development.

Cuvinte-cheie
amigdalita cronică, metoda imunohistochimică,

copii