Educaţia pentru timpul liber în viziunea pedagogiei centrate pe elev
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
95 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-09 16:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.018 (231)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1142)
SM ISO690:2012
CLICHICI, Veronica. Educaţia pentru timpul liber în viziunea pedagogiei centrate pe elev. In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2011, nr. 5-6(69-70), pp. 29-33. ISSN 1810-6455.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 5-6(69-70) / 2011 / ISSN 1810-6455

Educaţia pentru timpul liber în viziunea pedagogiei centrate pe elev

CZU: 37.018
Pag. 29-33

Clichici Veronica
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 20 septembrie 2017


Rezumat

În articol este prezentat conceptul de educaţie pentru timpul liber din perspectiva pedagogiei centrate pe elev. Totodată, sînt refl ectate rezultatele unui sondaj de opinie privind valorifi carea timpului liber al elevului şi sînt propuse perspective de proiectare a educaţiei pentru timpul liber în învăţămîntul liceal.

The article introduced the concept of leisure education in terms of student-centered pedagogy. Also material refl ected the results of a survey on the exploitation of the student’s free time, and design perspectives are offered for this concept in secondary education.