Evaluarea supravegherii clinico-epidemiologice şi virusologice la gripă, IACRS şi SARI în sezonul 2016-2017 în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
234 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-11 11:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.921.5-036.22(478) (1)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (125)
SM ISO690:2012
SPÎNU, Constantin; GHEORGHIŢA, Ştefan; SCOFERŢĂ, Petru; SPÎNU, Igor; DONOS, Ala; GOSTEV, Igor; PIRVU, Oxana; APOSTOL, Mariana; DRUC, Alina; CAPMARI, Dumitru. Evaluarea supravegherii clinico-epidemiologice şi virusologice la gripă, IACRS şi SARI în sezonul 2016-2017 în Republica Moldova. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 1(53), pp. 153-158. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011

Evaluarea supravegherii clinico-epidemiologice şi virusologice la gripă, IACRS şi SARI în sezonul 2016-2017 în Republica Moldova

CZU: 616.921.5-036.22(478)
Pag. 153-158

Spînu Constantin, Gheorghiţa Ştefan, Scoferţă Petru, Spînu Igor, Donos Ala, Gostev Igor, Pirvu Oxana, Apostol Mariana, Druc Alina, Capmari Dumitru
 
Centrul Naţional de Sanătate Publică
 
Disponibil în IBN: 20 septembrie 2017


Rezumat

În articolul dat sunt prezentate rezultatele supravegherii clinico-epidemiologice şi virusologice săptămânale la gripă, IACRS şi SARI în sezonul 2016-2017 în Republica Moldova. A fost stabilit, că gripa în acest sezon a avut o răspândire geografică regională şi locală cu o intensitate medie a procesului epidemic şi un impact moderat asupra sănătăţii publice. Gripa a afectat în fond copiii, fiind cauzată preponderant de virusul gripal A(H3N2). Morbiditatea prin gripă în sezonul 2016-2017 s-a aflat la acelaşi nivel ca şi în sezonul precedent. În perioada decembrie 2016 – ianuarie 2017 contra gripei au fost vaccinate 200000 persoane cu risc sporit de infectare, ceea ce a contribuit esenţial la reducerea nivelului de morbiditate. Nivelul morbidităţii prin IACRS în sezonul 2016-2017 a sporit de 1,2 ori, iar prin SARI s-a atestat o sporire de 1,16 ori faţă de sezonul precedent

The results of the weekly clinical epidemiological and virological surveillance of influenza, ARVI and SARI in the epidemic season 2016-2017 are presented. It was found that the flu had regional and local distribution with an average intensity of the epidemic process and a moderate impact on public health. The flu was mainly registered in children and was caused mainly by the influenza A (H3N2) virus. The incidence of influenza in the 2016-2017 season is at the same level as in the previous season. In the period from December 2016 by January 2017, 200.000 people were at risk of contracting influenza, which contributed to a significant reduction in the incidence of influenza in the 2016-2017 season. The incidence of ARVI in the epidemic season 2016-2017 increased by 1.2 times compared with the previous season. The SARI incidence rate in the 2016-2017 season has grown by 1.16 times compared to the previous season.

В данной статье представлены результаты еженедельного клинико-эпидемиологического и вирусологического надзора за гриппом, ОРВИ и ТОРИ в эпидемическом сезоне 2016-2017 гг. Установлено, что грипп имел региональное и локальное распространение со средней интенсивностью эпидемического процесса и умеренным воздействием на общественное здоровье. Грипп регистрировался в основном у детей и вызван преимущественно вирусом гриппа A(H3N2). Заболеваемость гриппом в 2016-2017 сезоне находится на том же уровне как в предыдущем сезоне. В период с декабря 2016 г. по январь 2017 г. против гриппа было вакцинировано 200000 лиц из групп повышенного риска заражения, что способствовало значительному снижению уровня заболеваемости гриппом в 2016-2017 сезоне. Уровень заболеваемости ОРВИ в эпидемическом сезоне 2016-2017 вырос в 1,2 раза по сравнению с предыдущим сезоном. Уровень заболеваемости ТОРИ в 2016-2017 сезоне вырос в 1,16 раза по сравнению с предыдущим сезоном.

Cuvinte-cheie
sezonul epidemic, gripa, infecţiile acute ale căilor respiratorii superioare, infecţiile respiratorii acute severe