Aspecte toxicologice ale fertilizanţilor de producere autohtonă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
272 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-21 08:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.9:619 (1)
Toxicologie generală. Studii generale asupra otrăvurilor şi otrăvirii (intoxicaţiei) (30)
SM ISO690:2012
JARDAN, Elena; SÎRCU, Raisa; PÎNZARU, Iurie. Aspecte toxicologice ale fertilizanţilor de producere autohtonă. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 1(53), pp. 85-87. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011

Aspecte toxicologice ale fertilizanţilor de producere autohtonă

CZU: 615.9:619
Pag. 85-87

Jardan Elena, Sîrcu Raisa, Pînzaru Iurie
 
Centrul Naţional de Sanătate Publică
 
Disponibil în IBN: 20 septembrie 2017


Rezumat

Au fost evaluaţi principalii indicatori toxicologici ai fertilizantului SPORFLOR în experimentul de toxicitate orală cronică la rozătoare. A fost stabilită acţiunea diferitor doze ale produsului studiat asupra organismului animalelor de laborator, fiind constatate schimbări metabolice nespecifice, asociate cu modificarea sistemului de adaptare a organismului animalelor de laborator

The main toxicological indicators of SPORFLOR fertilizer were assessed in the Oral Chronic Toxicity Experiment in rodents. Was established that the action of different doses of the studied product in laboratory animals body reveals non-specific metabolic changes associated with the modification of adaptation system in the animal body

Были изучены токсикологические показатели удобрений местного производства SPORFLOR в хроническом эксперименте. Было установлено, что действие различных доз исследуемого препарата в организме лабораторных животных вызывает неспецифические метаболические изменения, связанные с системой адаптации у лабораторных животных

Cuvinte-cheie
toxicitate orală, animale de laborator, experiment cronic, SPORFLOR