Aspecte epidemiologice şi clinico-evolutive ale infecţiei rotavirale la copiii sugari în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
402 44
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-22 12:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.34-022-036.2-053.2 (1)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1012)
SM ISO690:2012
BÎRCĂ, Ion; ALSALIEM, Tatiana; SPÎNU, Constantin; DONOS, Ala; BURDUNIUC, Olga. Aspecte epidemiologice şi clinico-evolutive ale infecţiei rotavirale la copiii sugari în Republica Moldova. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 1(53), pp. 33-35. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011

Aspecte epidemiologice şi clinico-evolutive ale infecţiei rotavirale la copiii sugari în Republica Moldova

CZU: 616.34-022-036.2-053.2
Pag. 33-35

Bîrcă Ion1, Alsaliem Tatiana2, Spînu Constantin1, Donos Ala2, Burduniuc Olga1
 
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Spitalul Clinic Municipal nr. 1
 
Disponibil în IBN: 20 septembrie 2017


Rezumat

Rotavirusurile reprezintă una din cele mai răspândite cauze ale gastroenteritelor severe şi deshidratării la copii cu vârsta până la 5 ani; de asemenea infecţia rotavirală este reprezentată de un remarcabil polimorfism clinic, paraclinic şi epidemiologic din care motiv constituie o problemă semnificativă a sănătăţii publice. Studiul a constatat răspândirea largă şi evoluţia complicată a infecţiei rotavirale la sugari, mai des fiind afectaţi cei cu vârsta mai mare de 6 luni. Cele mai multe cazuri de infecţie rotavirală au fost înregistrate în perioada rece a anului, băieţii au fost mai afectaţi decât fetele. Majoritatea copiilor nu au fost imunizaţi contra infecţiei rotavirale.

Rotaviruses are one of the most common causes of severe gastroenteritis and dehydration in children up to 5 years of age. Rotavirus infection is a significant public health problem due to a remarkable clinical, paraclinic and epidemiological polymorphism. The study results found the widespread and complicated development of rotavirus infection in infants, more often affecting those older than 6 months. Most cases of rotavirus infection were recorded during the cold period of the year, boys being more affected than girls. Most of affected children were not immunized against rotavirus infection.

Ротавирус является одной из наиболее распространенных причин тяжелого гастроэнтерита и обезвоживания у детей в возрасте до 5 лет, также ротавирусная инфекция отмечается клиническим, лабораторным и эпидемиологическим полиморфизмом, и поэтому является серьезной проблемой общественного здравоохранения. Исследование показало широкое распространение и многообразное проявление ротавирусной инфекции у детей раннего возраста, чаще всего заболевали дети в возрасте более шести месяцев. Большинство случаев ротавирусной инфекции было зафиксировано в холодное время года, мальчики болели чаще чем девочки. Большинство заболевших детей не были привиты против ротавирусной инфекции

Cuvinte-cheie
infecţia rotavirală,

epidemiologie, Vaccinare