Boala stomacului operat. Reviu literar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
295 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-24 01:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.33-002-07-089 (1)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (819)
SM ISO690:2012
BORTĂ, Eduard; HOTINEANU, Vladimir; HOTINEANU, Adrian; CAZAC, Anatol; HURMUZACHE, Artur. Boala stomacului operat. Reviu literar. In: Arta Medica . 2017, nr. 1(62), pp. 31-33. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 1(62) / 2017 / ISSN 1810-1852

Boala stomacului operat. Reviu literar

CZU: 616.33-002-07-089
Pag. 31-33

Bortă Eduard, Hotineanu Vladimir, Hotineanu Adrian, Cazac Anatol, Hurmuzache Artur
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 15 septembrie 2017


Rezumat

“Stomacul operat” reprezintă totalitatea consecințelor digestive și generale secundare intervențiilor chirurgicale care se practică pentru afecțiuni benigne sau maligne. Vom include aici și complicațiile produse de vagotomie, căci ele sunt similare, dar se produc cu incidență diferită. Trebuie menționat faptul că, in prezent, ne intalnim din ce in ce mai rar cu această patologie. După gastrectomie, un bolnav din patru semnalează simptome postoperatorii și un bolnav din zece necesită ingrijiri medicale. Marea majoritate a simptomelor este legată de mese, in raport cu trecerea accelerată a alimentelor in intestin și este reprezentată de dureri sau disconfort epigastric, diaree și manifestări vasomotorii. In cazurile grave se adaugă absența apetitului, sațietatea precoce și scăderea in greutate.

“Operated stomach disease” represents all secondary consequences of digestive and general surgery practice, which are practiced in benign or malign conditions. We will include here the complications caused by vagotomy, because they are similar, but with different incidence. It should be noted that currently we encounter more rarely with this pathology. After gastrectomy, one of four patients points postoperative symptoms and one of ten patients required medical attention. The vast majority of symptoms is linked to meals, in relation with the accelerated passage of food in the intestine and this is represented by epigastric pain or discomfort, diarhea and vasomotor symptoms. In severe cases there are added no appetite, satiety and weight loss

"Оперированый желудок" представляет все вторичные последствия пищеварительной и общей хирургической практики которая является доброкачественной или злокачественной. Мы включаем сюда осложнения, вызванные ваготомией, потому что они похожи, но с разной частотой встречаются. Следует отметить, что в настоящее время мы встречаемся все более реже с данной патологией. После резекции желудка, один из четырех больных проявляет послеоперационные симптомы и один пациент из десяти требуют медицинской помощи. Подавляющее большинство симптомов связано с питанием, в связи с ускоренным прохождение пищи в кишечнике и представлена затуманенной болью или дискомфорт, диареей и вазомоторными симптомами. В тяжёлых случаях исчезает аппетит, сытость и появляется прогрессивная потеря в весе