Transformările sociopolitice din spațiul postcomunist între factorii globali, regionali și locali
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
243 46
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-12 16:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.334.3:327 (3)
Structură socială. Societatea ca sistem social (506)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (790)
SM ISO690:2012
SACA, Victor; RUSNAC, Gheorghe. Transformările sociopolitice din spațiul postcomunist între factorii globali, regionali și locali. In: Moldoscopie. 2017, nr. 2(77), pp. 101-119. ISSN 1812-2566.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 2(77) / 2017 / ISSN 1812-2566

Transformările sociopolitice din spațiul postcomunist între factorii globali, regionali și locali

CZU: 316.334.3:327
Pag. 101-119

Saca Victor1, Rusnac Gheorghe23
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP,
3 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 14 septembrie 2017


Rezumat

In the present article are examined the key aspects of the present sociopolitical transformations in the context of the global, regional and local factors. There are analyzed the paradigms of globalization and transition and the democratic transformation, the value correlation including the typological one too between these two paradigms. In this context, the authors emphasize the systemic capacities of influence of the globalization upon the democratic transformations, as well as the reverse influences, meaning the respective transformations upon the globalization. Much of the article is dedicated to the relation among the global, regional and local factors in the conditions of the sociopolitical transformation both in the former communistic and soviet countries. Each of the mentioned factors has its own peculiarities regarding their place and role in the relations and present sociopolitical transitions system. The role of these factors is determined not only by the character and the possibilities to initiate the relations of transformation, but also by the mutual connections in order to maintain and develop these relations continuously. In this way, the article identifies the interferences and interdependences among the three groups of factors- global, regional and local, and evaluates their limits of influence upon the present democratic transformations. In this respect, there are mentioned the positive and negative consequences that take place in democratic transforming process under the influence of relation among the global, regional and local factors. A special attention is paid to the sociopolitical transformation from Republic of Moldova, to the correlation among those three groups of factors specific to our country. At the same time, the influences of these factors upon the democratic transformations from Republic of Moldova are examined in the light of that is general, particular and unique in the sociopolitical evolution of the country

Cuvinte-cheie
sociopolitical transformation, the globalization - regionalization - localization relation.,

democratic transition, globalization, regionalization, localization