Leziunile zonelor de creștere ale oaselor tubulare la copii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
192 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-09-19 11:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
617.727.3-001.5-089-053.2 (1)
Științe medicale. Medicină (5111)
SM ISO690:2012
, ; ,. Leziunile zonelor de creștere ale oaselor tubulare la copii. In: Arta Medica . 2017, nr. 2(63), pp. 57-58. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 2(63) / 2017 / ISSN 1810-1852

Leziunile zonelor de creștere ale oaselor tubulare la copii

CZU: 617.727.3-001.5-089-053.2
Pag. 57-58

,
 
IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „V.Ignatenco“
 
Disponibil în IBN: 12 septembrie 2017


Rezumat

Metode de tratament chirurgical – osteosinteza transosoasă, reducerea ortopedică prin fixarea cu broșe, reducere chirurgicală cu fixare cu broșe. Aprecierea rezultatelor au fost bazate pe cațiva indicii – starea anatomică și funcțională după traumă, deformația sau scurtarea ce survine la perioade mai tarzii.

Surgical treatment methods - transosseous osteosynthesis, orthopedic reduction by fixation of brooches, surgical reduction with pins fixation. The appreciation of results was based on several indicators – anatomical and functional status after the trauma, the deformity or shortness that occurs during later period.