Tratamentul complex al pacienţilor cu pericoronarite acute
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
211 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-31 01:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314.8-089 (2)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (283)
SM ISO690:2012
ZĂNOAGĂ, Oleg; TATIANA, Croitor; MOSTOVEI, Andrei; MOTELICA, Gabriela; CHELE, Nicolae. Tratamentul complex al pacienţilor cu pericoronarite acute. In: Medicina stomatologică . 2017, nr. 1-2(42-43), pp. 36-38. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 1-2(42-43) / 2017 / ISSN 1857-1328

Tratamentul complex al pacienţilor cu pericoronarite acute

CZU: 616.314.8-089
Pag. 36-38

Zănoagă Oleg, Tatiana Croitor, Mostovei Andrei, Motelica Gabriela, Chele Nicolae
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 16 august 2017


Rezumat

Scopul studiului a fost de a ameliora eficacitatea asistenţei medicale pacienţilor cu pericoronarite acute prin optimizarea metodelor de tratament. In studiu au fost incluşi 16 pacienţi cu pericoronarită acută, care au fost trataţi in 2 etape. In faza acută a procesului inflamator a fost administrat un tratament medicamentos complex (antimicrobian, antiinflamator), apoi la a 2-a, a 3-a zi de tratament (la retrocedarea fenomenelor inflamatorii) — extracţia dintelui cauzal. Analiza eficacităţii tratamentului medicamentos la pacienţii cu pericoronarite acute a constatat o ameliorare evidentă a fenomenelor inflamatorii (micşorarea edemului şi a hiperemiei mucoasei retromolare) fără efectuarea unor intervenţii suplimentare. Extracţia la „rece“ a molarilor de minte comportă in sine un grad inalt de siguranţă, manifestată prin micşorarea riscului de apariţie a complicaţiilor inflamatorii postextracţionale. Algoritmul de tratament al pacienţilor cu pericoronarite acute orientează medicii practicieni spre selectarea metodei optimale de tratament.

The purpose of the study was to improve the effectiveness of healthcare to patients with acute pericoronitis by optimizing the treatment methods. The study included 16 patients with acute pericoronitis treated in 2 steps. In the acute phase of the inflammatory process the anti-microbial and antiinflammatory treatment was administered, then the causative tooth was extracted on the 2nd and 3rd day of treatment. It was shown that preoperative administration of the medicamentous treatment helps to ameliorate inflammatory phenomena. „Cold“ extraction of the third molars involves a high degree of safety, determining the decrease of the risk of inflammatory complications. Treatment plan of patients with acute pericoronitis guides medical practitioners towards optimal method of treatment.

Cuvinte-cheie
pericoronarită,

Tratament, profilaxie