Chisturile maxilare. date statistice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
277 10
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-29 13:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314.17-008.1-031 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (301)
SM ISO690:2012
CUCU, Ghenadie; TOPALO, Valentin. Chisturile maxilare. date statistice. In: Medicina stomatologică . 2017, nr. 1-2(42-43), pp. 32-36. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 1-2(42-43) / 2017 / ISSN 1857-1328

Chisturile maxilare. date statistice

CZU: 616.314.17-008.1-031
Pag. 32-36

Cucu Ghenadie, Topalo Valentin
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 16 august 2017


Rezumat

In acest studiu au fost analizate 451 de cazuri de pacienți tratați in secția de chirurgie Oro-Maxilo-Facială in perioada aa. 2010—2014 , 262 pacienți diagnosticați cu chisturi la maxilarul superior și 189 pacienți cu chisturi la mandibulă. Datele acumulate au fost prelucrate cu ajutorul calculatorului individual. Analiza datelor a fost realizată utilizand programul IBM SPSS Statistics, şi componentei Excel a suitei Microsoft Office cu ajutorul funcţiilor şi modulelor acestor programe. In dependență de maxilarul afectat, s-au inregistrat 262 chisturi ale maxilarului superior (59,8%, Es= 2,31%) și 189 chisturi ale maxilarului inferior (40,2%, Es= 231%). Valoarea x2≤0,001 indică prevalența veridică a chisturilor maxilarului superior față de cel inferior.

In this study were included 451 of patients treated in Departament of Oro-Maxilo-Facial Surgery in period of 2010—2014 years, 262 of patients had cysts on the upper jaw and 189- on the lower jaw. Datas were analysed with personal computer using IBM SPSS Statistic soft and Microsoft Office Excel. We noticed 262 cases of upper jaw cysts (59,8%, Es= 2,31%) and 189 cases of lower jaw cysts (40,2%, Es= 231%). x2≤0,001 variable shows true prevalence of upper jaw cysts to those on the lower jaw.

Cuvinte-cheie
chist odontogen, frecvență, maxilla, mandibulă,

chistectomie

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-53479</doi_batch_id>
<timestamp>1596508585</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Asociaţia stomatologilor din Republica Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Medicina stomatologică </full_title>
<issn media_type='print'>18571328</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<issue>1-2(42-43)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Chisturile maxilare. date statistice</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ghenadie</given_name>
<surname>Cucu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Valentin</given_name>
<surname>Topalo</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>32</first_page>
<last_page>36</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>