Chisturile maxilare. date statistice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
223 10
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-29 13:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314.17-008.1-031 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (283)
SM ISO690:2012
CUCU, Ghenadie; TOPALO, Valentin. Chisturile maxilare. date statistice. In: Medicina stomatologică . 2017, nr. 1-2(42-43), pp. 32-36. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 1-2(42-43) / 2017 / ISSN 1857-1328

Chisturile maxilare. date statistice

CZU: 616.314.17-008.1-031
Pag. 32-36

Cucu Ghenadie, Topalo Valentin
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 16 august 2017


Rezumat

In acest studiu au fost analizate 451 de cazuri de pacienți tratați in secția de chirurgie Oro-Maxilo-Facială in perioada aa. 2010—2014 , 262 pacienți diagnosticați cu chisturi la maxilarul superior și 189 pacienți cu chisturi la mandibulă. Datele acumulate au fost prelucrate cu ajutorul calculatorului individual. Analiza datelor a fost realizată utilizand programul IBM SPSS Statistics, şi componentei Excel a suitei Microsoft Office cu ajutorul funcţiilor şi modulelor acestor programe. In dependență de maxilarul afectat, s-au inregistrat 262 chisturi ale maxilarului superior (59,8%, Es= 2,31%) și 189 chisturi ale maxilarului inferior (40,2%, Es= 231%). Valoarea x2≤0,001 indică prevalența veridică a chisturilor maxilarului superior față de cel inferior.

In this study were included 451 of patients treated in Departament of Oro-Maxilo-Facial Surgery in period of 2010—2014 years, 262 of patients had cysts on the upper jaw and 189- on the lower jaw. Datas were analysed with personal computer using IBM SPSS Statistic soft and Microsoft Office Excel. We noticed 262 cases of upper jaw cysts (59,8%, Es= 2,31%) and 189 cases of lower jaw cysts (40,2%, Es= 231%). x2≤0,001 variable shows true prevalence of upper jaw cysts to those on the lower jaw.

Cuvinte-cheie
chist odontogen, frecvență, maxilla, mandibulă,

chistectomie

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-53479</cfResPublId>
<cfResPublDate>2017-06-28</cfResPublDate>
<cfVol>42-43</cfVol>
<cfIssue>1-2</cfIssue>
<cfStartPage>32</cfStartPage>
<cfISSN>1857-1328</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/53479</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Chisturile maxilare. date statistice</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>chist odontogen; frecvență; maxilla; mandibulă; chistectomie</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>In acest studiu au fost analizate 451 de cazuri de pacienți tratați in secția de chirurgie Oro-Maxilo-Facială in perioada aa. 2010—2014 , 262 pacienți diagnosticați cu chisturi la maxilarul superior și 189 pacienți cu chisturi la mandibulă. Datele acumulate au fost prelucrate cu ajutorul calculatorului individual. Analiza datelor a fost realizată utilizand programul IBM SPSS Statistics, şi componentei Excel a suitei Microsoft Office cu ajutorul funcţiilor şi modulelor acestor programe. In dependență de maxilarul afectat, s-au inregistrat 262 chisturi ale maxilarului superior (59,8%, Es= 2,31%) și 189 chisturi ale maxilarului inferior (40,2%, Es= 231%). Valoarea x2≤0,001 indică prevalența veridică a chisturilor maxilarului superior față de cel inferior. </cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>In this study were included 451 of patients treated in Departament of Oro-Maxilo-Facial Surgery in period of 2010—2014 years, 262 of patients had cysts on the upper jaw and 189- on the lower jaw. Datas were analysed with personal computer using IBM SPSS Statistic soft and Microsoft Office Excel. We noticed 262 cases of upper jaw cysts (59,8%, Es= 2,31%) and 189 cases of lower jaw cysts (40,2%, Es= 231%). x2≤0,001 variable shows true prevalence of upper jaw cysts to those on the lower jaw. </cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-28T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-28T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-24688</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-28T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-11800</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-28T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-24688</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-24688-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-28T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Куку</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Геннадий</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-11800</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-11800-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-28T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Topalo</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Valentin</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>